User Tools

Site Tools


user:kurser:dtmf

DTMF för etsning

Denna sida är ämnad för etskursen, därmed ligger den i det namespacet.

Vad är DTMF?

DTMF(Dual Tone Multiple-Frequency) är det som knappsatser till telefoner använder sig av. Du vet de där ljuden som kommer när man trycker på knapparna, detta är information och den kan man läsa av!
Du tar helt enkelt två frekvenser och slår ihop dem och på så sett kan du utläsa vilken kombination som motsvarar vilket tecken.

1209 Hz 1336 Hz 1477 Hz 1633 Hz
697 Hz 1 2 3 A
770 Hz 4 5 6 B
852 Hz 7 8 9 C
941 Hz * 0 # D

DTMF decoder

Vi kommer utnyttja det något utdaterade chippet MT8870D som är en monolitisk enhet för att avkoda DTMF, vad smidigt.

Komponenter som kommer behövas är.

 • 8st resistorer
 • 2st kondensatorer
 • 1st kristall
 • 5st LEDs
 • 2st conn_01x02_Male (För att representera kontakter)
 • 1st MT8870 (Finns en möjlighet att den inte går att hitta då det är en obskyr komponent.)

KiCad förkortar namnet på vissa vanliga komponenter. Nedan är de vanligaste förkortningarna.

 • C = kondensator (capacitor)
 • CP = elektrolytisk kondensator (Capacitor polarized)
 • R = resistor
 • D = diod
 • L = spole


När alla komponenter är ute är det dags att koppla ihop dem.
Välj verkyget för att lägga till nya kopplingar och tryck på det utstickade benet på en av dina komponeter och sedan på det andra benet av komponenten du vill koppla till. Likt på bilden.
Vill du ta bort komponenter kan du klicka på delete på tangentbordet.
Vill du flytta dem, markera dem med vänsterklick och flytta musen.
Vill du rotera dem, Klicka R när de är markerade.

Koppla sedan ihop kretsen som denna exempelbild taget från databladet.
https://www.microsemi.com/document-portal/doc_view/127041-mt8870d-datasheet-oct2006
Det kanske hjälper att fixa en bild från KiCad med så du inte behöver tänka så mycket :) som ett äkta Labb-PM.
Annars om du tar med dig något från denna kursen så är det datablad is king! exempelkretsar finns oftast med.

FIXME Bild på kretsen.När ditt kopplingsschema är kopplat Men kom gärna tillbaka hit lite senare.
Gå tillbaka till Labb PM för etskurs

Footprints

Mycket av etspm är fokuserat kring 5v regulatorn, så här kommer lite specifikt för DTMF avkodaren.

Tillskillnad från ett riktigt Labb-PM tänker jag inte skriva vad MT8870DS har för footprint. Du valde inte 5v regulatorn trotts allt. Men Det hjälper att kolla i databladet (Hint, det står på förstasidan.)
När det kommer till de andra komponenterna så vill du gärna ha dem ytmonterade, för ytmonterat är bäst. Ytmonetarade passiva komponenter mäts i frihets-enheter så milli-tum. För nybörjaren till ytmonterat rekomenderar jag storleksklassen 0805, sedan 0603 när du fått kläm på det, mindre än så så är det pilligt.

Exempelvis så hittar du footprintet för din resistor is resistor_SMD och inte resistor_THT biblioteket. Välj sedan resistor 0805_handsolder .Resten tror jag du listar ut.

Test av MT8870D

För att testa om din krets funkar följ dessa steg.

 1. Se till att dina dioder är vända åt rätt håll med hjälp av diotesten på en mulimeter, kolla även om Vcc och Gnd är kortsluten (kortslutning = dåligt).
 2. Koppla på 5v till Vcc och 0v till Gnd från valfri källa. Se till att den inte drar mer än typ 10mA (100mA är massor). Detta för att se till att den inte är kortsluten. (generellt sett vill du inte göra kortslutningstest så här men den klarar det.)
 3. Hitta en gammal sunkig telefon och skruva sönder luren och koppla på högtalaren till DTMF in. (alternativt spela upp knappsatsljudet från din mobil till en AUX sladd och analysera det (jobbigt utan förlursutgång dock)).
 4. Ring telefonlinjen med din mobil och svara och tryck sedan på knappsatsen på din mobil. Om allt gått rätt till borde du se LEDs tändas beroende på knapp.

Förslag på fortsättningar på detta projekt.

 • Sätt till en 7-segmentsdisplay på outputten på din avkodare. Använd exempelvis en 74HC46 för driva din display.
 • Bygg en DTMF-enkoder med en PCD3311 exempelvis (finns i en låda) och sicka data mellan dem.
 • Bygg en telefonsvarare som du kan sicka data till genom att slå på knappsatsen.
 • Mer sofistikerad data input så du kan ta emot hela bytes istället för 4-bit eller implementera T9 i en landlina så du kan mata in text

Sedan behöver du inte bygga saker med DTMF heller.

user/kurser/dtmf.txt · Last modified: 2021/03/29 16:52 by eta