User Tools

Site Tools


user:kurser:etspm

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:kurser:etspm [2019/01/22 10:37]
user
user:kurser:etspm [2021/03/29 16:28] (current)
eta
Line 8: Line 8:
 Vi kommer göra detta genom att skriva ut med svart färg på OH-papper för att sedan använda denna för att blockera UV-strålning som kommer bryta ner ett skyddande lager på korten kallat photoresist. Därefter behandlas korten med Natriumhydroxid för att tvätta bort det nedbrutna lagrat. Sedan börjar själva etsningen med hjälp av etsvätska.\\ Vi kommer göra detta genom att skriva ut med svart färg på OH-papper för att sedan använda denna för att blockera UV-strålning som kommer bryta ner ett skyddande lager på korten kallat photoresist. Därefter behandlas korten med Natriumhydroxid för att tvätta bort det nedbrutna lagrat. Sedan börjar själva etsningen med hjälp av etsvätska.\\
 \\ \\
-Men först behöverman sitt mönster man skall etsa, vi använder KiCad +Men först behöver man sitt mönster man skall etsa. Vi kommer använda gratisprogrammet KiCadför att rita upp vårt kretskort.
  
 ====KICAD==== ====KICAD====
Line 28: Line 27:
 {{user:kurser:ETS_KI_bibliotek.PNG}}\\ {{user:kurser:ETS_KI_bibliotek.PNG}}\\
 Här väljer du vilken komponent du skall lägga till, det står att det finns 12193st komponenter, så sökfunktionen används med fördel.\\ Här väljer du vilken komponent du skall lägga till, det står att det finns 12193st komponenter, så sökfunktionen används med fördel.\\
-komponenter som behövs till denna DC-DC omvandlaren är: + 
-    *2st Elektrolyt kondensatorer +**Här kommer nu lite valmöjlighet*
-    *1st induktor +Välj den du tror är roligast eller dyl\\ 
-    *1st diod +[[user:kurser:5v-reg 5v regulator, (hålmonterat)]]\\ 
-    *1st [[http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2574.pdf|LM2574N-5]] +[[user:kurser:DTMF | DTMF-demodulator (ytmonterat)]]\\ 
-    *2st conn_01x02_Male +5v regulatorn är inte jättekul men ganska simpel då den endast har hålmonterat och användbar för alla behöver 5v.\\ 
-    *1st GND markör på jorden +DTMF-demodulatorn är lite roligare då man faktiskt kan se att den funkar och finns expantionsmöjligheter till projektet
-\\ + 
-\\ + 
-Nu när alla komponenter är ute är det dags att koppla ihop dem.\\ +**När ditt kopplingsschema är kopplat** är det dags att börja överföra det mot en mer grafisk miljö som faktiskt är ett PCB.\\ 
-Välj verkyget för att lägga till nya kopplingar och tryck på det utstickade benet på en av dina komponeter och sedan på det andra benet av komponenten du vill koppla till. Som på bilden alltså+Klicka först på Anotera komponenter - Detta gör så att alla komponenter automatiskt får sitt egna namn. 
-{{user:kurser:ETS_KI_koppla.PNG}} + 
-Koppla din krets enligt +Klicka sedan på Electrical rules check eller "Sanity check". - Denna ser till så att du inte missat och koppla ihop något eller dyl. Kör ett test och analysera dess konsol, det blir även lite pilar på ditt schema som kan peka på felen. Varnlingar går oftast att ignorera. de farliga är 'not connected' 
-{{user:kurser:krets.png}}\\ +Ge sedan dina komponeter namn genom att klicka på Assign footprints. - Detta ger alla dina komponenter dess storlek och hur de fysikt ser ut. Även kallat "Footprint". Detta är så att när du gör din PCB så vet Kicad hur stor din komponent är och var kopplingsbenen är till den.\\
-\\ +
-\\ +
-När ditt kopplingsschema är kopplat är det dags att börja överföra det mot en mer grafisk miljö som faktiskt är ett PCB.\\ +
-Klicka först på Anotera komponenter - Detta gör så att alla komponenter automatiskt får sitt egna namn.// +
-Klicka sedan på Electrical rules check eller "Sanity check". - Denna ser till så att du inte missat och koppla ihop något eller dyl. Kör ett test och analysera dess konsol, det blir även lite pilar på ditt schema som kan peka på felen.// +
-Ge sedan dina komponeter namn genom att klicka på Assign footprints. - Detta ger alla dina komponenter dess storlek. Även kallat "Footprint". Detta är så att när du gör din PCB så vet Kicad hur stor din komponent är och hur kopplingsbenen ser ut till den.\\+
 \\ \\
 Fönstret du får upp då ser ut såhär:\\ Fönstret du får upp då ser ut såhär:\\
Line 54: Line 47:
 Här kan man antingen använda sig av kategorier och leta runt eller så kan man använda sökfunktionen.\\ Här kan man antingen använda sig av kategorier och leta runt eller så kan man använda sökfunktionen.\\
 \\ \\
-Quickguide till när du letar footprints: \\+**Quickguide till när du letar footprints:** \\
 THT vs SMD, alltså om du måste borra håll eller SMD monterad.\\ THT vs SMD, alltså om du måste borra håll eller SMD monterad.\\
-Pitch - Hur långt det är mellan mitten av pinsen, standard är 2.54mm\\+Pitch - Hur långt det är mellan mitten av pinsen, standard är någon multipel 2.54mm\\
 Axial/Radial - om den ligger/står upp på kretskortet.\\ Axial/Radial - om den ligger/står upp på kretskortet.\\
 +Diameter - ytterdiametern på exempelvis en kondensator.\\
 +Width - exempelvis i ett [[https://sv.wikipedia.org/wiki/Dual_in-line_package|DIP paket]] så är det avstånden mellan raderna.\\
 +\\
 +Sedan finns det __massor__ med olika paket, generellt sett är 90% förkortningar under 5 bokstäver och i versaler, exempelvis SOIC,DIP,TSSOP,SOT-23. Om det står en siffra efter så är det en variation i en familj och familjenamnet är den fösta delen.\\
 +\\
 +
 +Exempelvis då. Konedensatorn vi har är en elektrolyt (polariserad), den har ben så den bör hålmonteras. Leta då i Capacitors THT.\\
 +Nu skall vi hitta vilken kondensator det är vi har. Ytterdiametern är 10mm och benens avstånd är 5mm och vi vi ha den radialt monterad. Det ger att D10, P5, THT, CP, Radial är saker vi vill ha i namnet, notera att detta behöver inte memoriseras, man kan bara scrolla igenom listan till man hittar något som låter bra med.\\
 +Alternativ 2 är att kolla i ett datablad.
 \\ \\
 För att se hur komponenten ser ut kan du klicka på knappen i vänstrahörnet "View selected footprint". Detta rekomenderas, du kan även mäta mha muspekaren och jämnföra med komponenten du har. Om du är osäker på vilket paket eller hur din komponent ser ut brukar det stå i databladet.\\ För att se hur komponenten ser ut kan du klicka på knappen i vänstrahörnet "View selected footprint". Detta rekomenderas, du kan även mäta mha muspekaren och jämnföra med komponenten du har. Om du är osäker på vilket paket eller hur din komponent ser ut brukar det stå i databladet.\\
Line 64: Line 66:
 Klicka ner assign footprints och gå tillbacka till EESchema och klicka på "Generate netlist" detta kommer skapa ett "recept" till hur din PCB kommer se ut. Klicka sedan dig vidare till PCBnew, antigen via en knapp i EESchema eller projektvyn i KICad. Klicka ner assign footprints och gå tillbacka till EESchema och klicka på "Generate netlist" detta kommer skapa ett "recept" till hur din PCB kommer se ut. Klicka sedan dig vidare till PCBnew, antigen via en knapp i EESchema eller projektvyn i KICad.
  
-==PCBnew==+===PCBnew===
 Så här hoppas jag att det kommer se ut när du klickat dig in.\\ Så här hoppas jag att det kommer se ut när du klickat dig in.\\
 {{user:kurser:ETS_KI_PCBmeny.PNG}}\\ {{user:kurser:ETS_KI_PCBmeny.PNG}}\\
 Klicka på "Read Netlist" och placera ut dina komponenter på din arbetsyta. Flytta ut dina komponenter med lite mellanrum så de syns individuellt. Om allt gått rätt till borde det finnas små vita linjer mellan dina footprints gula ytor (Pads). Dessa indikerar var du skall dra kopplingar! Hur smidigt som helst!\\ Klicka på "Read Netlist" och placera ut dina komponenter på din arbetsyta. Flytta ut dina komponenter med lite mellanrum så de syns individuellt. Om allt gått rätt till borde det finnas små vita linjer mellan dina footprints gula ytor (Pads). Dessa indikerar var du skall dra kopplingar! Hur smidigt som helst!\\
 Placera nu dina komponenter så att det är lätttillgänligt att komma mellan olika pads. Det går att flytta allt senare så var inte rädd om det inte blir perfekt.\\ Placera nu dina komponenter så att det är lätttillgänligt att komma mellan olika pads. Det går att flytta allt senare så var inte rädd om det inte blir perfekt.\\
-Klicka nu på att lägga till en ny trace. Trace är helt enkelt banor som ström kommer ledas i. Klicka sedan på en av dina komponeters pads och led den till en highlightad paddet är ju även vita streck till de som skall kopplas ihop.\\+ 
 +Med trace eller banor syftas det på kretskortsbanor som det kan åka ström igenom. När du skapar dem i KiCad så kommer mjukvaran själv se tills så att du inte kan dra dem 'fel'. Banorna kommer vara kopplade till samma ben på dina komponenter som när du gjorde den schematiska ritningen. En generell regel när du skapar traces är att ha dem så korta som möjligt. se även [[user:kretskortsguide|Layoutarens N budord]]\\ 
 + 
 +Klicka nu på att lägga till en ny trace (verktygslistan till höger). Klicka sedan på en av dina komponeters pads (en yta där du skall löda fast din komponent) och led den till en nu upplys pad. De vita strecken du ser som skapar ett virrvarr över hela skärmen inikerar vilka  det är ju även vita streck till de som skall kopplas ihop. Notera att inte ALLA sträck visas, det skulle bli lite för många, istället viasas enbart de närmaste mellan två punkter, flytta runt dina komponenter och se hur sträcken flyttas.\\
 {{user:kurser:ETS_KI_Traces.PNG}}\\ {{user:kurser:ETS_KI_Traces.PNG}}\\
-Exempelvis såhär, fast dra ditt trace hela vägen.\\ +Exempelvis kan du dra ett trace såhär, fast dra ditt trace hela vägen.\\ 
-Om du inte är nöjd med hur ditt trace lade sig så kan du markera det och klicka på delete knappen (tangentboordet alltså). För att markera ett trace hela vägen kan du klicka på "U". Koppla nu ihop alla dina komponenter med traces.\\+Om du inte är nöjd med hur ditt trace lade sig så kan du markera det och klicka på delete (på tangentbordet). För att markera ett trace hela vägen kan du klicka på "U". Koppla nu ihop alla dina komponenter med traces.\\
 \\ \\
 När du känner dig nöjd kan du ta att lägga till ett jordplan, varför undrar du? jo etsvätska är dyrt och detta bidrar till att mindre används. Plus att jordplan är nice att ha.\\ När du känner dig nöjd kan du ta att lägga till ett jordplan, varför undrar du? jo etsvätska är dyrt och detta bidrar till att mindre används. Plus att jordplan är nice att ha.\\
 Klicka på Lägg till fylld yta och välj GND (Om GND inte finns så är det fel din EEScetch) gör sedan en godtyckligt anpassad REKTANGEL kring ditt kretskort och avsluta på samma ställe du började. Du kan sedan ändra visningsläge på ditt nya fräsha jordplan genom knapparna till vänster för att ändra visningsläge. Detta är nice om du vill se saker som inte är jordplan. Alternativt hotkeys, Ctrl+B och B\\ Klicka på Lägg till fylld yta och välj GND (Om GND inte finns så är det fel din EEScetch) gör sedan en godtyckligt anpassad REKTANGEL kring ditt kretskort och avsluta på samma ställe du började. Du kan sedan ändra visningsläge på ditt nya fräsha jordplan genom knapparna till vänster för att ändra visningsläge. Detta är nice om du vill se saker som inte är jordplan. Alternativt hotkeys, Ctrl+B och B\\
  
-Nu är det dags att skriva ut! skriv först ut på vanligt papper (Välj realscale i skalan) och inspektera din design, testa gärna med en komponent och se om den skulle passa på kortet eller inte.\\ +===Utskrift=== 
-Tänk gärna en extra gång nu om du inte skrivit ut spegelvänt. Bättre att du komer på det nu istället för senare.+Nu är det dags att skriva ut! skriv först ut på vanligt papper (Välj realscale i skalan) och inspektera din design, testa gärna och mät med en komponent och se om den skulle passa på kortet eller inte. Koppar kommer finnas kvar överallt det är svart.\\ 
 +Tänk gärna en extra gång nu om du inte skrivit ut på fel spegelvänding. Bättre att du komer på det nu istället för senare. Antagligen körs enkelsidiga kort och då vill du ha (hålmonterade) komponenter på sidan utan koppar, lite lättare att löda fast kondensatorer med mera då.
 \\ \\
-När du är försäkrad om att du inte glömt något trace eller kört en databuss genom ett näraggerigat så skriver du ut på OH-papper. Detta finns att tillgå i de gula lådorna bortåt i lokalen. Använd med fördel våran eminente "HP laserjet P1005" men andra skrivare funkar oftast lika bra. men P1005:an har lite mer svart magi i sig som gör att den får bättre resultat speciellt vid mindre traces.\\+När du är försäkrad om att du inte glömt något trace eller kört en databuss genom ett näraggerigat så skriver du ut på OH-papper. Detta finns att tillgå i de gula lådorna bortåt i lokalen. Använd med fördel våran eminente "HP laserjet P1005" men andra skrivare funkar oftast lika bra. Men P1005:an har lite mer svart magi i sig som gör att den får bättre resultat speciellt vid mindre traces.\\
 \\ \\
-Det var det som fanns i detta PMet, jäg har skrivkramp men det finns http://wiki.eta.chalmers.se/doku.php?id=user:etsguide för resterande verksamhet.\\+Se nu http://wiki.eta.chalmers.se/doku.php?id=user:etsguide för resterande verksamhet.\\
 \\ \\
 David Johansson 11/1-19 David Johansson 11/1-19
user/kurser/etspm.1548153436.txt.gz · Last modified: 2019/01/22 10:37 by user