User Tools

Site Tools


user:manualer

DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT BORRA MOT SUGPLATTAN!

DELETEME

Vakuumplatta

ETA har en precisionssugplatta som är till för att säkerställa att det man fräser har en exakt och jämn nivå, främst avsedd för kretskortsfräsning. Den består av en vakuumpump och en sugplatta.

Hur den funkar:

  1. Skruva fast sugplattan med för detta avsedda spännskruvar (finns i det röda spännstället bakom fräsen).
  2. Plugga in vakuumpumpen i eluttaget. Du bör spruta in olja i insuget (den slang som går från sugbordet).
  3. Lägg sedan ett eller flera A4-papper på bordet. Detta är för att sprida ut sugtrycket, täta samt för att skydda sugplattan.
  4. Lägg sedan på det som skall fräsas, och täck upp resterande ytor med något hårt och jämt. Så om man ska fräsa ett kretskort är det lämpligt att fylla ut resten av platta med laminat. Detta görs för att uppnå full sugeffekt.
  5. När man känner att har gjort rätt provar man att trycka bort sitt kort. Lyckas man har man gjort fel och börjar därför om.
  6. För att bestämma nivån på z-axeln används en multimeter inställd på kontaktpip. Den hålls mot det man ska fräsa (förutsatt att det är elektriskt ledande) och mot fräs-chucken. Z-axeln skruvas mycket försiktigt ner tills ett pip hörs, skruvas upp ett snäpp, och sedan ner en gång till (Försiktigt!). Denna nivå (som precis ska pipa) ställs till nollnivån. För att fräsa i vanlite 35um-laminat bör ett fräsdjup på 0.070 mm användas för bästa resultat.


Tänk på att alla precisionsverktyg är mycket dyra och att de måste användas på ett bra sätt för att behålla sin kvalitet och precision. Vet du inte hur du ska göra måste du fråga någon som vet. Att expereimentera är inte fel, men då måste man i alla fall vara säker på att man inte skadar vare sig underlägg eller frässtålet.

Om kretskortsfräsning

Efter att man har fräst sitt kort (kom ihåg: 0.070mm är lagom djup) bör man putsa bort färsgraderna med ett fint sandpapper samt skölja ur spåren med sprit. Kolla gärna i mikroskopet för att se att inget fräsdamm eller dylikt finns kvar i spåret, vilket kan leda till kontaktproblem.
Det går alldeles utmärkt att fräsa mycket fina detaljer med vår fräs. Inte lika bra som etsning, men för normal användning ger detta fullgott resultat.

Att generera körbar G-kod i Eagle

Du designar ditt kort precis som vanligt. För att kunna generera G-kod med Eagle måste filen “gcode.ulp” finnas i Eagle´s ULP-katalog. Denna finns på SRA under /APPZ/Eaglenånting/ulp/.

Istället för att skriva ut designen för belysning genomför du följande procedur:

  1. File > run. Välj gcode.ulp (se ovan)
  2. Välj det lager du vill fräsa (genom att kryssa i/ur rutan “active”). Observera att ETAs fräsbit för kretskort ej kan borra, varför du inte bör generera fräs- och borrkoder samtidigt.
  3. Välj om det ska borras eller fräsas. Kom ihåg att du inte får borra med vakuumbordet, då detta lätt kan förstöras!
  4. Lämplig diameter är 0.3 mm, lämpligt djup är 0.07 mm och lämplig fri höjd är 1 mm för fräsning.

Fräsning VS. etsning

FräsningEtsning
Bra Snabb cykel från design till färdigt kort för små kort Hög precission
Går fort att göra flera kopior
Slipper fippel med framkallning och belysning samt OH-papper
AnusTar lång tid att fräsa stora kort Tar lång tid för små kort
Sämre precision än etsning Farliga kemikalier
Kan ej ta bort större ytor, endast fräsa spår


DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT BORRA MOT SUGPLATTAN! För borrning spänner man upp som vanligt, eller använder för detta avsedd anordning. Vid borrning finns stor risk att sugplattan skadas och minsta lilla ojämnhet gör att det inte längre fungerar som den ska.

user/manualer.txt · Last modified: 2018/10/07 15:44 by eta