User Tools

Site Tools


user:masen

En teknolog satt och etsa kort
Och viste ej vad han gjorde
För mycke' ström ut i kondningen
Så sa det pang uti värkstan'
Den svarta röken den fyllde rummet
Och styret sade' 'fan har du gjort nu?
Projektade, projektade

Uppå ETA en disig kväll
Kan man på radio lyssna
Och om man Ryssen hör då
Då får man kaffet nu tömma
Nu krig det nalkas, så fram me glöggen
Men som tur varde, så var det Dansken
Gott mit uns, gott mit uns

Viktor Ivar Viktor Adam
Bertil Adam Rudolf Niklas
Tore Olof Gustav Sigurd
Helge Åke Rudolf Tore
Kalle Urban Kalle Erik Niklas
Filip Ivar Tore Tore Adam
David Örjan
Niklas Urban

user/masen.txt · Last modified: 2019/01/10 20:16 by eta