User Tools

Site Tools


user:nyckeljobb

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:nyckeljobb [2020/02/23 10:51]
eta
user:nyckeljobb [2021/04/29 12:02] (current)
zckub la till färdiga jobb
Line 24: Line 24:
 ===== Vad kan jag göra ===== ===== Vad kan jag göra =====
 Antalet personer som finns vid varje jobb är bara ett förslag. Vill ni vara fler eller färre är det inga problem. Givetvis kommer styrelsen och andra medlemmar bistå med kunskap och arbete om det krävs. Antalet personer som finns vid varje jobb är bara ett förslag. Vill ni vara fler eller färre är det inga problem. Givetvis kommer styrelsen och andra medlemmar bistå med kunskap och arbete om det krävs.
 +
 +===== Vad som redan är gjort =====
 +Nyckeljobb som redan gjorts hittar du här [[user:faerdiganyckeljobb]].
  
  
  
user/nyckeljobb.txt · Last modified: 2021/04/29 12:02 by zckub