User Tools

Site Tools


user:radio:dca

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:radio:dca [2020/04/04 19:36]
eta
user:radio:dca [2020/07/23 10:13] (current)
eta
Line 5: Line 5:
  
 ====Mjukvara==== ====Mjukvara====
 +Mjukvara finns att hitta på [[https://​github.com/​ETAChalmers/​grc-noaa|ETAs GitHub sida]]
 +
 Pi:en kör raspberian med gnuradio på sig. Den dundrar iväg massa UDP data till 192.168.30.64 som förhoppningsvis är [[styrelsen:​datorer:​aga|Aga]],​ om inte konfigurera om DHCP i routern. portarna som används är 1230 , 1231 , 1232\\ Pi:en kör raspberian med gnuradio på sig. Den dundrar iväg massa UDP data till 192.168.30.64 som förhoppningsvis är [[styrelsen:​datorer:​aga|Aga]],​ om inte konfigurera om DHCP i routern. portarna som används är 1230 , 1231 , 1232\\
 Samplings hastigheten är 850M och centerfrekvensen 137.766MHz (Källabehövs)\\ Samplings hastigheten är 850M och centerfrekvensen 137.766MHz (Källabehövs)\\
Line 13: Line 15:
 NOAA18 ​   -  1231\\ NOAA18 ​   -  1231\\
 NOAA15 ​   -  1232\\ NOAA15 ​   -  1232\\
 +
 +
  
  
user/radio/dca.txt · Last modified: 2020/07/23 10:13 by eta