User Tools

Site Tools


user:radio:lyssna

Intressanta frekvenser att lyssna på

Att lyssna kräver inget cert, men tänk på att tystnadsplikt råder när du lyssnar på andras samtal.

Sorterad efter frekvens

Mer detaljer om amatörradiobanden finns i trafikhandboken.

https://www.sigidwiki.com/wiki/Signal_Identification_Guide : Är ett bra verktyg för att identifiera okända signaler

Saknas något roligt att lyssna på? Lägg till det i listan!

Har du ingen radio hemma? Detta är en webb-baserad SDR som täcker hela kortvågsspektrumet: http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/


Kortvåg, HF

Frekvens Bandtyp Kommentar Modulation Bandbredd
1.81-2.0 MHz Amatörradio160 m bandet Blandat 190 kHz
3.5-3.8 MHz Amatörradio 80 m bandet Blandat 300 kHz
5.3515-5.3665 MHz Amatörradio 60 m bandet Blandat 15 kHz
7.0-7.2 MHz Amatörradio 40 m bandet Blandat 200 kHz
10.1-10.15 MHz Amatörradio 30 m bandet CW 50 kHz
14.0-14.35 MHz Amatörradio 20 m bandet Blandat 350 kHz
18.068-18.168 MHz Amatörradio 17 m bandet Blandat 100 kHz
21.0-21.450 MHz Amatörradio 15 m bandet Blandat 450 kHz
24.89-24.99 MHz Amatörradio 12 m bandet Blandat 100 kHz
~27 MHz Licensfritt PR-bandet, italienare får sända med 1 kW Blandat
28.0-29.7 MHz Amatörradio 10 m bandet Blandat 1.7 MHz

VHF

Frekvens Bandtyp Kommentar Modulation Bandbredd
50.0-51.99 MHz Amatörradio 6 m bandet Blandat 1.99 MHz
88.0-108.0 MHz Rundradio 100 kHz bandbredd per kanal, starkaste signalen i området WFM 20 MHz
137.100 MHz Vädersatellit Meteor M2 Downlink, 72Kbps, centerfrekvensen driftar pga dopplerskift QPSK (LRPT1)) ~120 kHz
144-146 MHz Amatörradio 2 m bandet Blandat 2 MHz
145.5875 Mhz Amatörradio D-Star repeatern (SK6RKI) D-STAR ~10 kHz
161.975 MHz Marin AIS2) kanal A, 9,6 kbpsGMSK 12.5 kHz eller 25 kHz
162.025 MHz Marin AIS kanal B, 9,6 kbps GMSK12.5 kHz eller 25 kHz

UHF

Frekvens Bandtyp Kommentar Modulation Bandbredd
432.0-438.0 MHz Amatörradio 70 cm bandet Blandat 6 MHz
446.0-446.2 MHz Licensfritt PMR3) 446 Blandat 200 kHz
1240-1300 MHz Amatörradio 23 cm bandet Blandat 60 MHz

Källor…finns på nätet någonstans

1)
Low Rate Picture Transmission
2)
Automatic Identification System
3)
Private Mobile Radio
user/radio/lyssna.txt · Last modified: 2019/11/25 10:32 by eta