User Tools

Site Tools


user:radio:lyssna

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

user:radio:lyssna [2019/09/19 19:18]
eta created by HANK, flyttade lyssna till radio
user:radio:lyssna [2019/09/19 19:19] (current)
eta [Intressanta frekvenser att lyssna på]
Line 8: Line 8:
 https://​www.sigidwiki.com/​wiki/​Signal_Identification_Guide : Är ett bra verktyg för att identifiera okända signaler https://​www.sigidwiki.com/​wiki/​Signal_Identification_Guide : Är ett bra verktyg för att identifiera okända signaler
  
 +Saknas något roligt att lyssna på? Lägg till det i listan! ​
  
 ---- ----
user/radio/lyssna.1568920702.txt.gz · Last modified: 2019/09/19 19:18 by eta