User Tools

Site Tools


user:radio:lyssna

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
user:radio:lyssna [2019/09/19 19:18]
eta created by HANK, flyttade lyssna till radio
user:radio:lyssna [2019/11/25 10:32] (current)
eta [VHF] // Hank
Line 8: Line 8:
 https://​www.sigidwiki.com/​wiki/​Signal_Identification_Guide : Är ett bra verktyg för att identifiera okända signaler https://​www.sigidwiki.com/​wiki/​Signal_Identification_Guide : Är ett bra verktyg för att identifiera okända signaler
  
 +Saknas något roligt att lyssna på? Lägg till det i listan! ​
 +
 +
 +Har du ingen radio hemma? Detta är en webb-baserad SDR som täcker hela kortvågsspektrumet:​ http://​websdr.ewi.utwente.nl:​8901/​
  
 ---- ----
Line 31: Line 35:
 ^Frekvens^ Bandtyp ^ Kommentar ^ Modulation ^ Bandbredd ^ ^Frekvens^ Bandtyp ^ Kommentar ^ Modulation ^ Bandbredd ^
 |50.0-51.99 MHz| Amatörradio |6 m bandet| Blandat| 1.99 MHz| |50.0-51.99 MHz| Amatörradio |6 m bandet| Blandat| 1.99 MHz|
 +|88.0-108.0 MHz| Rundradio| 100 kHz bandbredd per kanal, starkaste signalen i området |WFM| 20 MHz|
 |137.100 MHz| Vädersatellit | Meteor M2 Downlink, ​ 72Kbps, centerfrekvensen driftar pga dopplerskift| QPSK (LRPT((Low Rate Picture Transmission)))| ~120 kHz |  ​ |137.100 MHz| Vädersatellit | Meteor M2 Downlink, ​ 72Kbps, centerfrekvensen driftar pga dopplerskift| QPSK (LRPT((Low Rate Picture Transmission)))| ~120 kHz |  ​
 |144-146 MHz| Amatörradio |2 m bandet| Blandat| 2 MHz|  |144-146 MHz| Amatörradio |2 m bandet| Blandat| 2 MHz| 
user/radio/lyssna.1568920702.txt.gz · Last modified: 2019/09/19 19:18 by eta