User Tools

Site Tools


user:radio:preamp
Preamp/LNA

Nuvarande preamp består av en no-name 1 MHz-3 GHz LNA modul som köptes från kina. Den vill matas med 12 VDC (ca 75 mA) genom koaxialkabeln. Inne i preamplådan är en bias-tee som separerar RF och DC och biaserar förstärkaren. Enligt databladet så har LNA:n ca 2 dB noise figure och vi har uppmätt att den har 20 dB förstärkning. (LNA Byggd av SA6JKK 2021-02)

Preamp

user/radio/preamp.txt · Last modified: 2021/02/15 17:23 by user