User Tools

Site Tools


user:radio:qsl-via-sk6ab

QSL via SK6AB

Lista på de som får/vill ha sina QSL-kort via SK6AB

Listan sköts av ETAs radioaktive, för närvarande 19/20 är det David SA6DGJ

Den som inte längre önskar ha QSL via SK6AB/ETA skall EJ själv ta bort sitt namn, utan först meddela radioansvarig.

Skriv hit lite info om hur det fungerar med QSL-kort, vad det innebär att få det via SK6AB, hur man skickar osv. (Kanske bör delas upp i fler sidor?)
https://www.ssa.se/ssa/qsl-verksamheten/

Callsign Namn
SA6JKK Johan Karlsson
SA6DGJ David Johansson
SA6BAO Erik Larsson
SA6BBA Leif Nilsson
SA6BBB Lukas Sandström
SA6BBC Max Sikström
SM6XMM Anders Hammarquist
SM6XSG Sergej Abyzov
user/radio/qsl-via-sk6ab.txt · Last modified: 2019/09/19 07:17 by user