User Tools

Site Tools


user:radio:rotorstyrningar

Rotorstyrningar

Yaesu G-600

Manual

Pinout:

1234
5678
pot ändpot mittpot ändfas
fasgemensam78

Färgkodning fyrstacken:

rödsvartgrönsvart
vitsvart78

Färgkodning hisstornet:

brunrödgröngul
blåvit78

cAntenna

(Mycket fyndigt namn)

Nod-typer

Med ETA:s konfiguration.

AntennaDisplay

Syfte

HMI för att kunna styra fyrstacken (elevation och rotation). Ersätter bland annat Yaesu G-600 till azimuth-rotorn.
Vid normal användning används tryckknapparna på framsidan för att elevera och rotera antennen.
Kallibrering sker genom att först trycka på kallibreringsknappen, sedan justera värdet och slutligen trycka på kallibreringsknappen igen för att spara.

Hårdvara

NodecLCD v2

Kristall: 20 MHz
AVR: ATmega168
LCD: 2×16 tecken
Mode: 7-bit
Kontrast: mjukvarustyrt
Backlight: mjukvarustyrt
Knappar: Azimuth +/-, Elevation +/-, Kallibrering

Mjukvara

BIOS + AntennaDisplay

Hastighet AVR: 8 MHz
CAN-bitrate: 250 kbit/s

BIOS-konfiguration:

HW_NAME=NodeCLCD
HW_VERSION=2
 
#AUTOSTART=5
 
NODE_ID=0x90UL
 
F_CPU=8000000UL
 
#---MEGA168---
MCU=atmega168
HIGHFUSE=0xdc
LOWFUSE=0xe2
EXTFUSE=0x02
BOOT_START=0x3c00
 
# CAN configuration
CAN_CONTROLLER=MCP2515
MCP_CS_PORT=PORTB
MCP_CS_DDR=DDRB
MCP_CS_BIT=PB2
MCP_CAN_BITRATE_KBPS=250
MCP_CLOCK_FREQ_MHZ=20
MCP_CLOCK_PRESC=1

AntennaControl

Syfte

Ersätter Yaesu G-600. Kan sitta nära antennen och är förbunden med AntennaDisplay via CAN-buss i radioshacket.

Hårdvara

NodeEssential v2 + expansionskort

Kristall: 20 MHz
AVR: ATmega88
Knappar: Två för tvångskörning av rotor

Manual Yaesu G-600

Expansionskortet

Optocoupler, 2 st, Philips CNX82A, m8923, DIL06
Likriktare W04
2 relä
Diverse kontakter, resistorer, kondingar osv.

Mjukvara

BIOS + AntennaControl

Hastighet AVR: 8 MHz
CAN-bitrate: 250 kbit/s

BIOS-konfiguration:

HW_NAME=NodeEssential
HW_VERSION=2
 
#AUTOSTART=5
 
NODE_ID=0x82
 
F_CPU=8000000UL
 
#---MEGA88---
MCU=atmega88
HIGHFUSE=0xdc
LOWFUSE=0xe2
EXTFUSE=0x04
BOOT_START=0x1e00
 
# CAN configuration
CAN_CONTROLLER=MCP2515
MCP_CS_PORT=PORTB
MCP_CS_DDR=DDRB
MCP_CS_BIT=PB2
MCP_CAN_BITRATE_KBPS=250
MCP_CLOCK_FREQ_MHZ=20
MCP_CLOCK_PRESC=1

Can2Serial

Syfte

Kommunikation mellan PC och CAN-buss för att kunna styra antennen från PC och utföra underhåll på noderna.

Hårdvara

NodeUSB v2

Kristall: 20 MHz
AVR: ATmega88

Mjukvara

Can2Serial

Hastighet AVR: 20 MHz
CAN-bitrate: 250 kbit/s
USART bitrate: 19200 kbit/s

ETA:s installation

En kort beskrivning hur noderna är monterade och ihopkopplade hos ETA.

Radioshacket

En AntennaDisplay och Can2Serial är monterade i racklådan till höger om Aga.
På baksidan av lådan finns kallibreringsknappen och anslutningar för CANH, CANL, USB, GND och spänningsmatning (7-12V) till dessa två noder.

Beroende på busskabel kan övriga noder spänningsmatas från detta håll. Så är dock ej fallet i nuläget. En skärmad tvåledare (CAN+GND) är dragen från shacket till skrubben.

Aga

Aga är kopplad via USB till en Can2Serial. På Aga körs CanDaemon (perl-versionen) för att kunna kommunicera med noderna.

Styrelseskrubben

Hit går busskabeln för att kopplas vidare och dras över lunchrummet in i fläktrummet.
Möjlighet finns att här montera dit framtida noder. Exempel är styrning till masten på hisstornet.

Fläktrummet

Här ska såsmåningom en AntennaControl monteras för att styra azimuth-rotorn. Osäkert vad som ska styra elevationen, men det kommer iaf bli en separat nod.

user/radio/rotorstyrningar.txt · Last modified: 2018/04/04 23:44 by 127.0.0.1