User Tools

Site Tools


user:radio:rotorstyrningar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

user:radio:rotorstyrningar [2018/04/04 23:44] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Rotorstyrningar ======
 +===== Yaesu G-600 =====
 +[[http://​www.radioamateur.eu/​schemi/​ACC_rotator/​Yaesu_G600-G600RC_user.pdf|Manual]] \\
 +
 +Pinout:
 +|1|2|3|4|
 +|5|6|7|8|
 +
 +|pot änd|pot mitt|pot änd|fas|
 +|fas|gemensam|7|8|
 +
 +Färgkodning fyrstacken:
 +|röd|svart|grön|svart|
 +|vit|svart|7|8|
 +
 +Färgkodning hisstornet:
 +|brun|röd|grön|gul|
 +|blå|vit|7|8|
 +
 +
 +====== cAntenna ======
 +(Mycket fyndigt namn)
 +
 +===== Nod-typer =====
 +Med ETA:s konfiguration.
 +
 +==== AntennaDisplay ====
 +=== Syfte ===
 +HMI för att kunna styra fyrstacken (elevation och rotation). Ersätter bland annat Yaesu G-600 till azimuth-rotorn. \\
 +Vid normal användning används tryckknapparna på framsidan för att elevera och rotera antennen. \\
 +Kallibrering sker genom att först trycka på kallibreringsknappen,​ sedan justera värdet och slutligen trycka på kallibreringsknappen igen för att spara. \\
 +
 +=== Hårdvara ===
 +[[http://​projekt.auml.se/​homeautomation:​hardware:​avr:​clcd | NodecLCD]] v2\\
 +
 +Kristall: 20 MHz \\
 +AVR: ATmega168 \\
 +LCD: 2x16 tecken \\
 +Mode: 7-bit \\
 +Kontrast: mjukvarustyrt \\
 +Backlight: mjukvarustyrt \\
 +Knappar: Azimuth +/-, Elevation +/-, Kallibrering \\
 +
 +=== Mjukvara ===
 +BIOS + [[http://​svn.arune.se/​svn/​HomeAutomation/​trunk/​EmbeddedSoftware/​AVR/​application/​AntennaDisplay/​ | AntennaDisplay ]] \\
 +
 +Hastighet AVR: 8 MHz \\
 +CAN-bitrate:​ 250 kbit/s \\
 +
 +BIOS-konfiguration:​ \\
 +<code C>
 +HW_NAME=NodeCLCD
 +HW_VERSION=2
 +
 +#​AUTOSTART=5
 +
 +NODE_ID=0x90UL
 +
 +F_CPU=8000000UL
 +
 +#​---MEGA168---
 +MCU=atmega168
 +HIGHFUSE=0xdc
 +LOWFUSE=0xe2
 +EXTFUSE=0x02
 +BOOT_START=0x3c00
 +
 +# CAN configuration
 +CAN_CONTROLLER=MCP2515
 +MCP_CS_PORT=PORTB
 +MCP_CS_DDR=DDRB
 +MCP_CS_BIT=PB2
 +MCP_CAN_BITRATE_KBPS=250
 +MCP_CLOCK_FREQ_MHZ=20
 +MCP_CLOCK_PRESC=1
 +</​code>​
 +
 +==== AntennaControl ====
 +=== Syfte ===
 +Ersätter Yaesu G-600. Kan sitta nära antennen och är förbunden med AntennaDisplay via CAN-buss i radioshacket.
 +
 +=== Hårdvara ===
 +[[http://​projekt.auml.se/​homeautomation:​hardware:​avr:​essential | NodeEssential]] v2 + expansionskort \\
 +
 +Kristall: 20 MHz \\
 +AVR: ATmega88 \\
 +Knappar: Två för tvångskörning av rotor \\
 +
 +[[http://​www.radioamateur.eu/​schemi/​ACC_rotator/​Yaesu_G600-G600RC_user.pdf| Manual Yaesu G-600]] \\
 +
 +== Expansionskortet ==
 +Optocoupler,​ 2 st, Philips CNX82A, m8923, DIL06 \\
 +Likriktare W04 \\
 +2 relä \\
 +Diverse kontakter, resistorer, kondingar osv. \\
 +
 +=== Mjukvara ===
 +BIOS + [[http://​svn.arune.se/​svn/​HomeAutomation/​trunk/​EmbeddedSoftware/​AVR/​application/​AntennaControl/​ | AntennaControl ]] \\
 +
 +Hastighet AVR: 8 MHz \\
 +CAN-bitrate:​ 250 kbit/s \\
 +
 +BIOS-konfiguration:​ \\
 +<code C>
 +HW_NAME=NodeEssential
 +HW_VERSION=2
 +
 +#​AUTOSTART=5
 +
 +NODE_ID=0x82
 +
 +F_CPU=8000000UL
 +
 +#​---MEGA88---
 +MCU=atmega88
 +HIGHFUSE=0xdc
 +LOWFUSE=0xe2
 +EXTFUSE=0x04
 +BOOT_START=0x1e00
 +
 +# CAN configuration
 +CAN_CONTROLLER=MCP2515
 +MCP_CS_PORT=PORTB
 +MCP_CS_DDR=DDRB
 +MCP_CS_BIT=PB2
 +MCP_CAN_BITRATE_KBPS=250
 +MCP_CLOCK_FREQ_MHZ=20
 +MCP_CLOCK_PRESC=1
 +</​code>​
 +
 +==== Can2Serial ====
 +=== Syfte ===
 +Kommunikation mellan PC och CAN-buss för att kunna styra antennen från PC och utföra underhåll på noderna. \\
 +
 +=== Hårdvara ===
 +[[http://​projekt.auml.se/​homeautomation:​hardware:​avr:​usb | NodeUSB]] v2\\
 +
 +Kristall: 20 MHz \\
 +AVR: ATmega88 \\
 +
 +=== Mjukvara ===
 +[[http://​svn.arune.se/​svn/​HomeAutomation/​trunk/​EmbeddedSoftware/​AVR/​standalone/​Can2Serial/​|Can2Serial]]\\
 +
 +Hastighet AVR: 20 MHz \\
 +CAN-bitrate:​ 250 kbit/s \\
 +USART bitrate: 19200 kbit/s \\
 +
 +===== ETA:s installation =====
 +En kort beskrivning hur noderna är monterade och ihopkopplade hos ETA.
 +
 +==== Radioshacket ====
 +En AntennaDisplay och Can2Serial är monterade i racklådan till höger om Aga. \\
 +På baksidan av lådan finns kallibreringsknappen och anslutningar för CANH, CANL, USB, GND och spänningsmatning (7-12V) till dessa två noder. \\
 +
 +Beroende på busskabel kan övriga noder spänningsmatas från detta håll. Så är dock ej fallet i nuläget. En skärmad tvåledare (CAN+GND) är dragen från shacket till skrubben.
 +
 +=== Aga ===
 +Aga är kopplad via USB till en Can2Serial. På Aga körs CanDaemon (perl-versionen) för att kunna kommunicera med noderna.
 +
 +==== Styrelseskrubben ====
 +Hit går busskabeln för att kopplas vidare och dras över lunchrummet in i fläktrummet. \\
 +Möjlighet finns att här montera dit framtida noder. Exempel är styrning till masten på hisstornet.
 +
 +==== Fläktrummet ====
 +Här ska såsmåningom en AntennaControl monteras för att styra azimuth-rotorn. Osäkert vad som ska styra elevationen,​ men det kommer iaf bli en separat nod.
  
user/radio/rotorstyrningar.txt · Last modified: 2018/04/04 23:44 (external edit)