User Tools

Site Tools


user:radio:vertikal-matningar

Mätningar av 40m vertikalantennen gjord 2020-01 av JKK


Åter till antennpark

Frekvens: VSWR:
1.8 MHz 3.1
2.0 MHz 2.7
2.4 MHz 1.7
2.8 MHz 2.6
3.0 MHz 2.9
3.2 MHz 3.1
3.4 MHz 3.0
3.6 MHz 2.6
3.8 MHz 2.0
4.0 MHz 1.7
4.2 MHz 1.9
4.6 MHz 2.8
5.0 MHz 2.9
5.4 MHz 1.9
5.8 MHz 1.9
6.2 MHz 2.7
6.6 MHz 2.8
7.0 MHz 1.9
7.1 MHz 1.7
7.2 MHz 1.6
7.3 MHz 1.6
7.4 MHz 1.8
7.8 MHz 2.6
8.2 MHz 2.8
8.6 MHz 1.9
9.0 MHz 1.9
10 MHz 2.0
11 MHz 2.6
12 MHz 1.6
13 MHz 2.7
14 MHz 2.1
14.1 MHz 2.3
14.2 MHz 2.5
15 MHz 1.9
16 MHz 2.9

user/radio/vertikal-matningar.txt · Last modified: 2020/01/31 16:20 by eta