User Tools

Site Tools


user:radio:vertikal-matningar

Mätningar av 40m vertikalantennen gjord 2023-02 av JKK


Åter till antennpark

Mätt med JKKs NanoVNA-H4 och NanoVNA-saver för att få vettig upplösning.

3:1 SWR på 40m (6dB S11) verkar inte vara helt rätt. Dock får Yaesu FT-991a inte ut fulla 100W på 40m med vertikalen vilket tyder på matchproblem.

Hela HF

HF 10 band

Mätningar av 40m vertikalantennen gjord 2020-01 av JKK


Åter till antennpark

Frekvens: VSWR:
1.8 MHz 3.1
2.0 MHz 2.7
2.4 MHz 1.7
2.8 MHz 2.6
3.0 MHz 2.9
3.2 MHz 3.1
3.4 MHz 3.0
3.6 MHz 2.6
3.8 MHz 2.0
4.0 MHz 1.7
4.2 MHz 1.9
4.6 MHz 2.8
5.0 MHz 2.9
5.4 MHz 1.9
5.8 MHz 1.9
6.2 MHz 2.7
6.6 MHz 2.8
7.0 MHz 1.9
7.1 MHz 1.7
7.2 MHz 1.6
7.3 MHz 1.6
7.4 MHz 1.8
7.8 MHz 2.6
8.2 MHz 2.8
8.6 MHz 1.9
9.0 MHz 1.9
10 MHz 2.0
11 MHz 2.6
12 MHz 1.6
13 MHz 2.7
14 MHz 2.1
14.1 MHz 2.3
14.2 MHz 2.5
15 MHz 1.9
16 MHz 2.9

user/radio/vertikal-matningar.txt · Last modified: 2023/03/12 17:46 by user