User Tools

Site Tools


user:stadning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:stadning [2019/02/05 15:12]
user
user:stadning [2021/04/14 09:40] (current)
eta Removed deprecated list
Line 2: Line 2:
  
 Att städa är en vacker konst som din mamma har ägnat sig åt hela ditt liv. Men nu är inte mamma med dig längre, och då får man städa själv, något som kan verka skrämmande till en början men som senare, tex i tentaveckan,​ kan framstå som en mycket attraktiv sysselsättning. Ett bra sätt att bli bra på att städa under tentaveckan är att träna flitigt på ETA eftersom man kan bli mutad för att städa efter andra.\\ Att städa är en vacker konst som din mamma har ägnat sig åt hela ditt liv. Men nu är inte mamma med dig längre, och då får man städa själv, något som kan verka skrämmande till en början men som senare, tex i tentaveckan,​ kan framstå som en mycket attraktiv sysselsättning. Ett bra sätt att bli bra på att städa under tentaveckan är att träna flitigt på ETA eftersom man kan bli mutad för att städa efter andra.\\
-<​del>​Fyll i listan på kylskåpet för att få er generösa gåva i form av mat ur kylen eller frysen för samma summa ni har städat ihop.</​del>​ Enkelt som elfält! 
- 
-==== Mutlistan ==== 
-  - Städat och torkat alla bänkar i spårvagnen genererar 13 kr  
-  - Städat bänkar och alla maskiner i verkstaden ger dig 10 kr  
-  - Sopat golv i spårvagnen berättigar dig till 7 kr 
-  - Sopat golv i verkstaden är värt 7 kr 
-  - Rengjort ets-labb och bytt etsvätska/​framkallare vid behov blir 10 kr 
-  - Rengjort diskbänk och micron samt tagit hand om disk och torkat fikabord kostar ETA 10 kr 
-  - Buta soppåsar i alla soptunnor och slänga skräpet på lämplig plats belönas med 10 kr 
-  - Skurat golvet i spårvagnen är mest värt av allt, nämligen 20 kr 
  
 +**Enkelt som elfält!**
  
  
user/stadning.txt · Last modified: 2021/04/14 09:40 by eta