User Tools

Site Tools


styrelsen:viceordf

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

styrelsen:viceordf [2018/04/04 23:41] (current)
Line 1: Line 1:
 +Klippt ur stadgarna:​\\
  
 +7:3 Vice ordföranden åligger:\\
 +att, då ordföranden är förhindrad,​ sköta dennes åligganden,​\\
 +att handha ETA:s bibliotek.\\
styrelsen/viceordf.txt · Last modified: 2018/04/04 23:41 (external edit)