User Tools

Site Tools


user:eta-can:noder:skrubbodass

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:eta-can:noder:skrubbodass [2021/05/10 10:23]
eta
user:eta-can:noder:skrubbodass [2021/05/10 10:23] (current)
eta [Dassmusik - Historia]
Line 15: Line 15:
 När [[user:eta-can:eta-can|ETA-CAN]] var vida spritt lyssnade denna nod på [[user:eta-can:moduler:chn_dass|]] och spelade musik efter det När [[user:eta-can:eta-can|ETA-CAN]] var vida spritt lyssnade denna nod på [[user:eta-can:moduler:chn_dass|]] och spelade musik efter det
 Efter att mp3-spelaren "smälte", så har nu en gammal bärbar dator tagit dess plats.\\ Efter att mp3-spelaren "smälte", så har nu en gammal bärbar dator tagit dess plats.\\
-Det hela bygger på att qmmp är igång och att sqllogger/can.sh körs. Scriptet lyssnar på canbussen via user01 och styr musiken därefter. Anton 2012/12/06 07:09//+Det hela bygger på att qmmp är igång och att sqllogger/can.sh körs. Scriptet lyssnar på canbussen via user01 och styr musiken därefter. Anton 2012/12/06 07:09 \\
  
 Runt 2017-19 uppdaterades systemet av Kristoffer Forss som med hjälp av alla projekts nemesis Raspberry Pi fixade så att ljuvare musik än artilleri kan avnjutas. Runt 2017-19 uppdaterades systemet av Kristoffer Forss som med hjälp av alla projekts nemesis Raspberry Pi fixade så att ljuvare musik än artilleri kan avnjutas.
  
user/eta-can/noder/skrubbodass.txt · Last modified: 2021/05/10 10:23 by eta