User Tools

Site Tools


user:etsguide

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:etsguide [2021/05/02 17:40]
user [Att etsa kretskort på ETA]
user:etsguide [2021/05/02 18:00] (current)
user [Att etsa kretskort på ETA]
Line 39: Line 39:
 Natriumhydroxid finnes i plastback under diskbänken i kemihörnan. När du fyller på dunken skall du tömma hela påsens innehåll och sedan hälla i 12 dl varmt vatten (direkt ur vattenkranen). Mängden vatten kanske kommer behöva varieras lite beroende på hur den faktiska koncentrationen är, men **det är viktigt att faktiskt hälla i 12 dl, inte "ungefär" 12 dl!** Skaka därefter om dunken så att innehållet löses upp väl.\\ \\ Natriumhydroxid finnes i plastback under diskbänken i kemihörnan. När du fyller på dunken skall du tömma hela påsens innehåll och sedan hälla i 12 dl varmt vatten (direkt ur vattenkranen). Mängden vatten kanske kommer behöva varieras lite beroende på hur den faktiska koncentrationen är, men **det är viktigt att faktiskt hälla i 12 dl, inte "ungefär" 12 dl!** Skaka därefter om dunken så att innehållet löses upp väl.\\ \\
 - **Framkallningsmedel** \\ - **Framkallningsmedel** \\
-När framkallningsmedlet har förbrukats skall det först tömmas ut i en tom dunk och markeras med "natriumpersulfat + koppar". Etstanken töms lättast med en kort bit slang som först fylls med vatten och sedan via tryckdifferans tömmer behållaren. När behållaren är tom så fyll vattenkokaren med 1,5 liter vatten och låt värmas tills det är ca 60 grader varmt. Fyll etstanken och häll i påsens innehåll (motsvarande 3-4 dl), rör om med valfritt tillhygge tills skummandet har slutat och vätskan är genomskinlig. Fyll därefter på med vatten tills behållaren är 3/4 fylld (totalt ca 3 liter vatten).+När framkallningsmedlet har förbrukats skall det först tömmas ut i en tom dunk och markeras med "natriumpersulfat + koppar". Etstanken töms lättast med en kort bit slang som först fylls med vatten och sedan via tryckdifferans tömmer behållaren. När behållaren är tom så fyll vattenkokaren med 1,5 liter vatten och låt värmas tills det är ca 60 grader varmt. Fyll etstanken och häll i påsens innehåll (motsvarande 1kg), rör om med valfritt tillhygge tills skummandet har slutat och vätskan är genomskinlig. Fyll därefter på med vatten tills behållaren är 3/4 fylld (totalt ca 3 liter vatten).
  
  
user/etsguide.txt · Last modified: 2021/05/02 18:00 by user