User Tools

Site Tools


user:kurser:amatorradiocert

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:kurser:amatorradiocert [2019/01/06 18:52]
user
user:kurser:amatorradiocert [2022/05/26 04:40] (current)
user [Kurshistorik]
Line 1: Line 1:
 ====== Kurs för amatörradiocertifikat ====== ====== Kurs för amatörradiocertifikat ======
-FIXME+ETA/SK6AB håller ibland i gratis kurser inom amatörradio.
  
 ===== Vad är amatörradiocertifikat? ===== ===== Vad är amatörradiocertifikat? =====
-Bra information går att hitta [[http://www.ssa.se/sektion_utb/|här]]. \\ +Bra information går att hitta [[https://www.ssa.se/amatorradio/bli-radioamator/|här]]. \\ 
-Om du vill veta mer innan vi hunnit komma igång med kurs så fråga någon i styrelsen, eller om ni vågar kan ni maila erikla a t eta.chalmers.se. Eller varför inte göra ett besök i #eta @ EFNet.+och en utbildningsbok finns [[https://akademin.ssa.se/|här]].\\ 
 + 
 +Amatörradiocertifikat används om man vill amatörmässigt arbeta med radio. Exempelvis bygga egna radioaparater, experimentera med vågutbredning och antenninstallationer så är det det du vill ha. Med cert får du tillgång till att sända med (oftast) 200W på lite olika frekvensband.\\ 
 + 
 + 
 +Om du vill veta mer om vad amatörradio  eller om någon kurs är på gång fråga någon i styrelsen via eta ´snabbelA´ eta.chalmers.se eller besöka vår [[user:hitta|lokal spårvagnen]] och prata med [[styrelsen:poster|styrelsen]] eller någon annan radioaktiv på eta. 
  
 ===== Kursupplägg ===== ===== Kursupplägg =====
-Vi träffas en gång i veckan under en tid för att gå igenom vad som krävs för att få cert. Vi går under dessa tillfällen också igenom vad ETA har för utrustning och hur den fungerar.\\ +Vi träffas en gång i veckan, oftast tisdagar efter tisdagsfikat (så ca 18:15). Vi går under dessa tillfällen igenom vad som krävs för certifikat. Men även lite vad ETA har för utrustning och hur den fungerar.\\ 
-Givetvis ska vi testa utrustningen och kanske blir det chans till lite tisdagstester (vad det är lär ni er sedan). \\ +Provförrättare kontaktas senare när gruppen börjar känna sig mogen att skriva provet. \\
-Provförrättare kontaktas när gruppen börjar känna sig mogen att skriva provet. \\+
  
 ==== Kursmaterial ==== ==== Kursmaterial ====
-Det finns två böcker som är nyttiga. **Bli Sändaramatör** och **Koncept för radioamatörcertifikat**, ETA har köpt in senaste upplagan av dessa två böcker. \\ +Det finns två böcker som är nyttiga. **Bli Sändaramatör** och **Koncept för radioamatörcertifikat**, ETA har köpt in senaste upplagan av dessa två böcker. eller så kan du hitta den som PDF [[https://akademin.ssa.se/|här]]. \\ 
-Under första kurstillfället så ska vi försöka titta på vad det är för böcker, och om flera personer skulle vilja köpa någon av dessa kan vi ordna en sambeställning (SK6AB får rabatt). \\ +Under första kurstillfället så sär det lite inspiration och motivations prat kring vad amatörradio är.
-**Bli Sändaramatör** går igenom det som krävs för att klara provet men inte mycket mer och **Koncept för radioamatörcertifikat** går lite djupare in på ämnet, vilket kanske gör att det är den boken som är att föredra, också den som valdes att användas bland deltagarna våren 2008\\+
  
 ==== När? ==== ==== När? ====
-Tisdagar är traditionsenligt ägnat åt radio (därav ETA:s föreningskvällar) då så kallade tester körs. Därför tycker vi det är en bra ide att ta kurstillfällena då dessa körs för att kunna ha möjlighet att använda radioutrustningen då det är mycket aktivitet i etern. Givetvis kombineras kurstillfällena på ett bra sätt med tisdagsfikat.+Tisdagar är traditionsenligt ägnat åt radio (därav ETA:s föreningskvällar). Därför tycker vi det är en bra ide att ta kurstillfällena då. Givetvis kombineras kurstillfällena på ett bra sätt med tisdagsfikat.
  
-När tillräckligt många anmält intresse för kursen så försöker vi komma fram till någon bra tidsperiod att hålla den på. Har deltagarna speciella önskemål så ska vi givetvis se vad vi kan göra. +När tillräckligt många anmält intresse för kursen så försöker vi komma fram till någon bra tidsperiod att hålla den på. Har deltagarna speciella önskemål så ska vi givetvis se vad vi kan göra.\\ 
-Då det redan nu har varit stort intresse kanske kursstart kan ske i oktober/november 2008.+ 
 +På grund av lathet kommer vi inte uppdatera denna sidan löpande utan kontakta hellre styret om du undrar när nästa kurs går.
  
 ==== Var? ==== ==== Var? ====
-Vi träffas som vanligt i spårvagnen för att sedan leta upp lämplig sal ifall det är teori som ska gås igenom för att sedan återgå till spårvagnen om det ska tittas på utrustningen. Om det ska pillas på utrustning direkt så stannar vi helt enkelt kvar i spårvagnen.\\ +Vi träffas som vanligt i spårvagnen för att sedan leta upp lämplig sal (ofta EL4x) ifall det är teori som ska gås igenom för att sedan återgå till spårvagnen om det ska tittas på utrustningen. Om det ska pillas på utrustning direkt så stannar vi helt enkelt kvar i spårvagnen.\\ 
-Våren 2008 höll vi så gott som alla tillfällen i lunchrummet, då det är glest befolkat på kvällarna.+ 
 + 
 +===== Vid intresse ===== 
 +Vid intresse kontakta styret som tidigare sagt. Om det anses vara tillräkligt många som vill ha kurs kontaktar vi sedan samtliga intresserade. Är man riktigt taggad kan man skrika och banka på Hank/SA6JKK som hållt i kursen tidigare.\\ 
 + 
 +**Ta gärna kontakt med oss om du vill ta cert!** Vi vill gärna ha fler amatörer i klubben dels så hobbyn växer men även att man får nya vänner att prata med =)\\ 
 + 
 + 
 +73 DE SK6AB 
 + 
 + 
 +===== Kurshistorik ===== 
 + 
 + 
 +**ETA 313: Hank:s radiokurs #0 (VT2019) **  \\ 
 + 
 +Nya amatörer: \\ 
 +SA6JKK (aka Hank) \\ 
 +SA6DGJ \\ 
 + 
 + 
 +**ETA 313: SA6JKK:s radiokurs #1 (HT2019) **  \\ 
 + 
 +Nya amatörer: \\ 
 +SA4MXB \\ 
 +SA6KRZ \\ 
 +SA6MTU \\ 
 +SA6RTO \\ 
 +SA6INA \\ 
 +SA6OXA \\ 
 +SA6LEA \\ 
 +SA6CNQ \\
  
 +**ETA 313: SA6JKKs radiokurs #2 (Sommar 2020) **  \\
  
-===== Intresselista ===== +Nya amatörer\\ 
-Här är de som sagt att de vill deltaga i kursen. Skulle fler vara intresserade så säg till Erik/SA6BAO (mailerikla at eta.chalmers.se) eller skriv upp er här.+SA6TAO \\ 
 +SA6SRT \\ 
 +SA6SEK \\ 
 +SA6SGA \\ 
 +SA6PMM \\
  
-| Alexander Lundgren | +**ETA 313: SA6JKKs radiokurs #3 (VT2022) **  \\
-| Daniel Olsson | +
-| Osten | +
-| Mimmi | +
-| Kajsa | +
-| Douglas | +
-| Stephanie | +
-| KG | +
-| Pierre Bergfelt | +
-| Sebastian Gustafsson | +
-| Erik Aronsson |+
  
 +Nya amatörer: \\
 +SA6KST \\
 +SA6DRW \\
 +SA6MBO \\
 +SA6NYA \\
 +SA6FEL \\
 +SA6PIB \\
 +SA6NTZ \\
 +SA6FOX \\
user/kurser/amatorradiocert.1546800754.txt.gz · Last modified: 2019/01/06 18:52 by user