User Tools

Site Tools


user:kurser:amatorradiocert

This is an old revision of the document!


Kurs för amatörradiocertifikat

FIXME

Vad är amatörradiocertifikat?

Bra information går att hitta här.
Om du vill veta mer innan vi hunnit komma igång med kurs så fråga någon i styrelsen, eller om ni vågar kan ni maila erikla a t eta.chalmers.se. Eller varför inte göra ett besök i #eta @ EFNet.

Kursupplägg

Vi träffas en gång i veckan under en tid för att gå igenom vad som krävs för att få cert. Vi går under dessa tillfällen också igenom vad ETA har för utrustning och hur den fungerar.
Givetvis ska vi testa utrustningen och kanske blir det chans till lite tisdagstester (vad det är lär ni er sedan).
Provförrättare kontaktas när gruppen börjar känna sig mogen att skriva provet.

Kursmaterial

Det finns två böcker som är nyttiga. Bli Sändaramatör och Koncept för radioamatörcertifikat, ETA har köpt in senaste upplagan av dessa två böcker.
Under första kurstillfället så ska vi försöka titta på vad det är för böcker, och om flera personer skulle vilja köpa någon av dessa kan vi ordna en sambeställning (SK6AB får rabatt).
Bli Sändaramatör går igenom det som krävs för att klara provet men inte mycket mer och Koncept för radioamatörcertifikat går lite djupare in på ämnet, vilket kanske gör att det är den boken som är att föredra, också den som valdes att användas bland deltagarna våren 2008.

När?

Tisdagar är traditionsenligt ägnat åt radio (därav ETA:s föreningskvällar) då så kallade tester körs. Därför tycker vi det är en bra ide att ta kurstillfällena då dessa körs för att kunna ha möjlighet att använda radioutrustningen då det är mycket aktivitet i etern. Givetvis kombineras kurstillfällena på ett bra sätt med tisdagsfikat.

När tillräckligt många anmält intresse för kursen så försöker vi komma fram till någon bra tidsperiod att hålla den på. Har deltagarna speciella önskemål så ska vi givetvis se vad vi kan göra. Då det redan nu har varit stort intresse kanske kursstart kan ske i oktober/november 2008.

Var?

Vi träffas som vanligt i spårvagnen för att sedan leta upp lämplig sal ifall det är teori som ska gås igenom för att sedan återgå till spårvagnen om det ska tittas på utrustningen. Om det ska pillas på utrustning direkt så stannar vi helt enkelt kvar i spårvagnen.
Våren 2008 höll vi så gott som alla tillfällen i lunchrummet, då det är glest befolkat på kvällarna.

Intresselista

Här är de som sagt att de vill deltaga i kursen. Skulle fler vara intresserade så säg till Erik/SA6BAO (mail: erikla at eta.chalmers.se) eller skriv upp er här.

Alexander Lundgren
Daniel Olsson
Osten
Mimmi
Kajsa
Douglas
Stephanie
KG
Pierre Bergfelt
Sebastian Gustafsson
Erik Aronsson
user/kurser/amatorradiocert.1546800754.txt.gz · Last modified: 2019/01/06 18:52 by user