User Tools

Site Tools


user:kurser:etspm

This is an old revision of the document!


Kurs PM för etskurs

för att vara ärlig vet jag inte riktigt vad som skall stå i ett kursPM…

KICAD

Vad är Kicad?

Kicad är en projekthanterare för att göra kretskort. Det finns ett antal projekt man kan göra mha kicad men vi kommer fokusera på:
Eeschema- Schematisk uppkoppling av din krets, tänk circuitlab.
PCBnew - Här skapar du själva kretskorts upplägget

vid Start

Vid start av kicad vill du starta ett ny project mha crtl+N och skapa projektet med fördel i din usermapp (Z:\users\[DITTNAMNHÄR]) eller annan plats.
När du skapat ditt projekt ser det ut såhär.
Klicka på EESchema för att starta ett nytt kretsschema.

Lägg till en ny komponent genom att klicka på “Ny komponent” (Shift+N) och sedan klicka på din arbetsyta.
Ett fönster kommer nu poppa upp där den vill att du skall välja vilken komponent du vill lägga till. fönstret ser typ ut såhär:

Här väljer du vilken komponent du skall lägga till, det står att det finns 12193st komponenter, så sökfunktionen används med fördel.
komponenter som behövs till denna DC-DC omvandlaren är:

  • 2st Elektrolyt kondensatorer
  • 1st induktor
  • 1st diod
  • 1st LM2574N-5
  • 2st conn_01x02_Male
  • 1st GND markör på jordenNu när alla komponenter är ute är det dags att koppla ihop dem.
Välj verkyget för att lägga till nya kopplingar och tryck på det utstickade benet på en av dina komponeter och sedan på det andra benet av komponenten du vill koppla till. Som på bilden alltså. Koppla din krets enligt


När ditt kopplingsschema är kopplat är det dags att börja överföra det mot en mer grafisk miljö som faktiskt är ett PCB.
Klicka först på Anotera komponenter - Detta gör så att alla komponenter automatiskt får sitt egna namn. Klicka sedan på Electrical rules check eller “Sanity check”. - Denna ser till så att du inte missat och koppla ihop något eller dyl. Kör ett test och analysera dess konsol, det blir även lite pilar på ditt schema som kan peka på felen. Ge sedan dina komponeter namn genom att klicka på Assign footprints. - Detta ger alla dina komponenter dess storlek. Även kallat “Footprint”. Detta är så att när du gör din PCB så vet Kicad hur stor din komponent är och hur kopplingsbenen ser ut till den.

Fönstret du får upp då ser ut såhär:

Till vänster ser du ditt bibliotek med olika footprints i sina respektive katigorier. Längst till Höger ser du vad som finns i varje kategori. I mitten har du komponenterna du har, Du vill mactcha upp alla dina komponenter med ett matchande footprint. så, klicka först på komponenten du vill lägga till ett footprint till och sedan leta rätt på ett passande.
Här kan man antingen använda sig av kategorier och leta runt eller så kan man använda sökfunktionen.

Quickguide till när du letar footprints:
THT vs SMD, alltså om du måste borra håll eller SMD monterad.
Pitch - Hur långt det är mellan mitten av pinsen, standard är 2.54mm
Axial/Radial - om den ligger/står upp på kretskortet.

För att se hur komponenten ser ut kan du klicka på knappen i vänstrahörnet “View selected footprint”. Detta rekomenderas, du kan även mäta mha muspekaren och jämnföra med komponenten du har. Om du är osäker på vilket paket eller hur din komponent ser ut brukar det stå i databladet.

Nu när du gett alla dina komponenter sitt footprint är det dags för att rita upp PCBet.
Klicka ner assign footprints och gå tillbacka till EESchema och klicka på “Generate netlist” detta kommer skapa ett “recept” till hur din PCB kommer se ut. Klicka sedan dig vidare till PCBnew, antigen via en knapp i EESchema eller projektvyn i KICad.

PCBnew

Så här hoppas jag att det kommer se ut när du klickat dig in.
Klicka på “Read Netlist” och placera ut dina komponenter på din arbetsyta. Flytta ut dina komponenter med lite mellanrum så de syns individuellt. Om allt gått rätt till borde det finnas små vita linjer mellan dina footprints gula ytor (Pads). Dessa indikerar var du skall dra kopplingar! Hur smidigt som helst!
Placera nu dina komponenter så att det är lätttillgänligt att komma mellan olika pads. Det går att flytta allt senare så var inte rädd om det inte blir perfekt.
Klicka nu på att lägga till en ny trace. Trace är helt enkelt banor som ström kommer ledas i. Klicka sedan på en av dina komponeters pads och led den till en highlightad pad, det är ju även vita streck till de som skall kopplas ihop.

Exempelvis såhär, fast dra ditt trace hela vägen.
Om du inte är nöjd med hur ditt trace lade sig så kan du markera det och klicka på delete knappen (tangentboordet alltså). För att markera ett trace hela vägen kan du klicka på “U”. Koppla nu ihop alla dina komponenter med traces.

När du känner dig nöjd kan du ta att lägga till ett jordplan, varför undrar du? jo etsvätska är dyrt och detta bidrar till att mindre används. Plus att jordplan är nice att ha.
Klicka på Lägg till fylld yta och välj GND (Om GND inte finns så är det fel din EEScetch) gör sedan en godtyckligt anpassad REKTANGEL kring ditt kretskort och avsluta på samma ställe du började. Du kan sedan ändra visningsläge på ditt nya fräsha jordplan genom knapparna till vänster för att ändra visningsläge. Detta är nice om du vill se saker som inte är jordplan.
Nu är det dags att skriva ut! skriv först ut på vanligt papper (Välj realscale i skalan) och inspektera din design, testa gärna med en komponent och se om den skulle passa på kortet eller inte.
När du är försäkrad om att du inte glömt något trace eller kört en databuss genom ett näraggerigat så skriver du ut på OH-papper. Detta finns att tillgå i de gula lådorna bortåt i lokalen. Använd med fördel våran eminente “HP laserjet P1005” men andra skrivare funkar oftast lika bra. men P1005:an har lite mer svart magi i sig som gör att den får bättre resultat speciellt vid mindre traces.

Det var det som fanns i detta PMet, jäg har skrivkramp men det finns http://wiki.eta.chalmers.se/doku.php?id=user:etsguide för resterande verksamhet.

David Johansson 11/1-19

user/kurser/etspm.1547975798.txt.gz · Last modified: 2019/01/20 09:16 by eta