User Tools

Site Tools


user:kurser:etspm

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:kurser:etspm [2021/03/29 15:43]
eta
user:kurser:etspm [2021/03/29 16:28] (current)
eta
Line 53: Line 53:
 Diameter - ytterdiametern på exempelvis en kondensator.\\ Diameter - ytterdiametern på exempelvis en kondensator.\\
 Width - exempelvis i ett [[https://sv.wikipedia.org/wiki/Dual_in-line_package|DIP paket]] så är det avstånden mellan raderna.\\ Width - exempelvis i ett [[https://sv.wikipedia.org/wiki/Dual_in-line_package|DIP paket]] så är det avstånden mellan raderna.\\
 +\\
 +Sedan finns det __massor__ med olika paket, generellt sett är 90% förkortningar under 5 bokstäver och i versaler, exempelvis SOIC,DIP,TSSOP,SOT-23. Om det står en siffra efter så är det en variation i en familj och familjenamnet är den fösta delen.\\
 \\ \\
  
user/kurser/etspm.1617032588.txt.gz · Last modified: 2021/03/29 15:43 by eta