User Tools

Site Tools


user:kurser:svarv

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
user:kurser:svarv [2019/05/11 07:04] useruser:kurser:svarv [2020/11/10 10:43] (current) eta
Line 35: Line 35:
 {{:user:kurser:svarvop.png?200|}} {{:user:kurser:svarvop.png?200|}}
 Det finns många svarvoperationer, och kärt barn har många namn. De absolut vanligaste operationerna är längssvarning och plansvarvning. Beroende på vilken operation som skall utföras så finns det olika skär geometrier anpassade för den applikationen. Titta på bilden eller i SECOs katalog eller något sånt. Men en tumregel att tänka på när man väljer vilket skär man skall använda är, så stor vinkel på spetsen som möjligt, och se till att den faktiskt kommer åt. Ett säkert kort är rombiska skär.\\ Det finns många svarvoperationer, och kärt barn har många namn. De absolut vanligaste operationerna är längssvarning och plansvarvning. Beroende på vilken operation som skall utföras så finns det olika skär geometrier anpassade för den applikationen. Titta på bilden eller i SECOs katalog eller något sånt. Men en tumregel att tänka på när man väljer vilket skär man skall använda är, så stor vinkel på spetsen som möjligt, och se till att den faktiskt kommer åt. Ett säkert kort är rombiska skär.\\
 +
 +
 +===Skärhastighet===
 +Skärhastigheten har enheten m/min, jättebra enhet jag vet. Men du vet oftast bara varvtalet konvertera med hjälp av en tabell och din diameter till en skrähastighet Vc.\\
 +För Hårdmetall vill du ligga på 150-200m/min så sikta på 180. Kan du inte träffa intervallet? välj närmaste över, hårdmetallskär vill gå snabbt.\\
 +
 +Men varför är ythastighten viktig?\\
 +Har du för låg hastighet blir det stora krafter då det inte skär utan istället knuffar materialet.
 +{{ :user:kurser:hq_ill_cutting_forces.jpg?400 |Skärkraft i relation till skärhastighet}} {{ :user:kurser:heat_balance.png?400 |Värmefördelingen mellan, verktyg, spånor, och svarvstycket}}\\
 +
 +Värme är din fiende, speciellt i ditt verktyg. Varmt verktyg ger upphov till accelererad förslitning, speciellt lösägg och gropförslitning. Tänk på att friktion ger upphov till jättemassa värme samt fasförslitning. Låt inte ditt verktyg gnugga mot ditt material utan att skära. \\
 +
 +Men om man vill ha hög hastighet **varför kör vi inte på 300m/min?** graferna säger att det går bra!\\
 +Detta beror på vad du har för verktyg. Går du över/under gränserna får du oförutsägbart resultat samt 'extrem förslitning'. Samt om ditt material inte är perfekt cylindriskt ger det upphop till mycket kraftiga slag som kan knäcka eggen på skäret.
 +
 +
 +
  
 ===Ytfinhet=== ===Ytfinhet===
Line 88: Line 105:
 =====Svarvning utan digitalt hjälpmedel===== =====Svarvning utan digitalt hjälpmedel=====
 Vi skall göra denna detalj, icke utsatta mått ej relevant\\ Vi skall göra denna detalj, icke utsatta mått ej relevant\\
-{{ :user:kurser:slang.jpg?400 |}} 
  
-Sedan skall vi göra. 
-{{ :user:kurser:svarvdraw2.png?400 |}} 
-Detta kräver längssvarvning, plansvarvning, profilsvarvning och borrning 
  
-=====Svarning med digitalt hjälpmedel===== +Sedan skall vi göra.
-Vi skall göra denna detalj, icke utsatta mått ej relevant\\+
 {{ :user:kurser:svarvdraw1.png?400 |}} {{ :user:kurser:svarvdraw1.png?400 |}}
-Detta kräver plansvarvning och längssvarning. Målet med denna detalj är att få den så noggran som möjligt.+=====Svarning med digitalt hjälpmedel===== 
 +{{ :user:kurser:slang.jpg?400 |}} 
 + 
 +Vi skall göra denna detalj.\\ 
 +{{ :user:kurser:taper.jpg?400 |}} 
  
 =====Städrutiner===== =====Städrutiner=====
Line 105: Line 122:
  
   * När du städar tänk på att spånor är vassa och du kan skära dig på dem, använd en borste och skyffel.\\   * När du städar tänk på att spånor är vassa och du kan skära dig på dem, använd en borste och skyffel.\\
-  * Har du slipat mycket? rengör gejderna noga. Elaka metallbitar kan fastna i maskinens olja och slita onödigt mycket.\\+  * Har du slipat? rengör gejderna noga. Elaka metallbitar kan fastna i maskinens olja och slita onödigt mycket. (undvik sandpapper överlag)\\
   * Har du använt mycket skärvätska? rengör gejderna noga och få bort skärvätskan ur oljan.\\   * Har du använt mycket skärvätska? rengör gejderna noga och få bort skärvätskan ur oljan.\\
   * Använd inte tryckluft, det kan göra att det smiter in skit mellan släden och gejderna.\\   * Använd inte tryckluft, det kan göra att det smiter in skit mellan släden och gejderna.\\
  
 ===Rengöra gejderna=== ===Rengöra gejderna===
 +**Abresiva material** som sandkorn från sandpapper och slipspån från vinkelslip är pesten. Se till att det inte finns på gejderna!\\
 +
 Det är nice att rengöra gejderna, maskinen går så lätt och fint efter det. Det förlänger även livslängden på maskinen. Men hur gör man egentligen för att rengöra dem?\\ Det är nice att rengöra gejderna, maskinen går så lätt och fint efter det. Det förlänger även livslängden på maskinen. Men hur gör man egentligen för att rengöra dem?\\
 Kör släden till ett ytterstläge, ex så långt åt höger du kan. Ta sedan ett papper och torka bort smutsig olja som ligger på gejderna.\\ Kör släden till ett ytterstläge, ex så långt åt höger du kan. Ta sedan ett papper och torka bort smutsig olja som ligger på gejderna.\\
 Använd eventuellt lacknafta om det är riktigt smutsigt.\\ Använd eventuellt lacknafta om det är riktigt smutsigt.\\
-Ta sedan fram en oljekanna och applicera ny olja på gejderna, kör sedan släden till motsatt ytterstläge. Repetera tills det är helt rent, kan vara jobbigt om det är massa skärvätska i oljan.+Ta sedan fram en oljekanna och applicera ny olja på gejderna, kör sedan släden till motsatt ytterstläge. Repetera tills det är helt rent, kan vara jobbigt om det är massa skärvätska i oljan.\\  
 + 
 +**När du smort upp dem se till att de inte är i ett oljebad utan bara smorda.** Smorda innebär att det finns en tunn film av olja som inte kommer rinna av. Onödigt mycke olja gör att det bara fastnar skit i istället för att smörja.
  
 ===Smörjning av maskinen=== ===Smörjning av maskinen===
user/kurser/svarv.1557558262.txt.gz · Last modified: 2019/05/11 07:04 by user