User Tools

Site Tools


user:nyckeljobb

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:nyckeljobb [2020/02/23 10:49]
eta
user:nyckeljobb [2020/02/23 10:51] (current)
eta
Line 8: Line 8:
 ===== Varför? ===== ===== Varför? =====
 Vi har detta system för att filtrera bort oseriösa personer som kan tänkas vara mindre lämpade att hålla till i lokalen på egen hand. Men det är även vara ett sätt att komma in i föreningen och lära känna övriga medlemar och lära känna lokalen. Det ska vara roligt att vara med i ETA! \\ Vi har detta system för att filtrera bort oseriösa personer som kan tänkas vara mindre lämpade att hålla till i lokalen på egen hand. Men det är även vara ett sätt att komma in i föreningen och lära känna övriga medlemar och lära känna lokalen. Det ska vara roligt att vara med i ETA! \\
-\\ 
-Naturligtvis står ETA för de kostnader som är förknippade med eventuellt projekt!\\ 
 \\ \\
 === För att få nyckelaccess behöver du få ihop 4 '​nyckelpoäng'​ === === För att få nyckelaccess behöver du få ihop 4 '​nyckelpoäng'​ ===
Line 18: Line 16:
   - 1-5p du själv föreslår ett eget projekt som nyckeljobb till styrelsen. Projektet behöver inte nödvändigtvis vara något som gynnar föreningen men det är alltid ett stort plus. Vi ser även att du dokumenterar och presenterar projektet på vår Wiki.    - 1-5p du själv föreslår ett eget projekt som nyckeljobb till styrelsen. Projektet behöver inte nödvändigtvis vara något som gynnar föreningen men det är alltid ett stort plus. Vi ser även att du dokumenterar och presenterar projektet på vår Wiki. 
   - Slutligen reserverar styrelsen sig för möjligheten till att dela ut poäng till personer som arbetat för föreningen på annat sätt än de ovanstående alternativen.   - Slutligen reserverar styrelsen sig för möjligheten till att dela ut poäng till personer som arbetat för föreningen på annat sätt än de ovanstående alternativen.
 +
 +Naturligtvis står ETA för de kostnader som är förknippade med eventuellt projekt!\\
 +
  
 Anser du att du har tillräkligt mycket poäng eller förtjänar något kontakta styret så kan nyckel delas ut. Anser du att du har tillräkligt mycket poäng eller förtjänar något kontakta styret så kan nyckel delas ut.
user/nyckeljobb.txt · Last modified: 2020/02/23 10:51 by eta