User Tools

Site Tools


user:radio:kallebol

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:radio:kallebol [2022/08/27 10:30]
eta
user:radio:kallebol [2022/10/23 09:00] (current)
user [Kallebol] Dokumentera mera!
Line 2: Line 2:
 Monterad ovanpå DoITs lunchrums fläktrum bor detta ståtliga gerät!\\ Monterad ovanpå DoITs lunchrums fläktrum bor detta ståtliga gerät!\\
 {{:user:radio:kallebol2.png?400|Bild från 2007? innan ombyggnad}}\\ {{:user:radio:kallebol2.png?400|Bild från 2007? innan ombyggnad}}\\
-Under ETAs vårliga höstmöte 2020 röstades det igenom en motion av DGJ för att avsätta 10'000 Kassörenheter för att göra den brukbar. Med brukbar menas snurra och ha sig, samt lyssna och sådant. I verkligheten täkte det nästan all materialkostnad för minimal useable product. \\+Under ETAs vårliga höstmöte 2020 röstades det igenom en motion av DGJ för att avsätta 10'000 Kassörenheter för att göra den brukbar. Med brukbar menas snurra och ha sig, samt lyssna och sådant. I verkligheten täckte det nästan all materialkostnad för Minimum Viable Kallebol (MVK). \\
 \\ \\
 Under ETAs vårliga höstmöte 2022 röstades det igenom en motion av DGJ för att avsätta ytterligare 10'000 Kassörenheter då det visade sig att motordrivaren som fanns till azimuth var kaputt och en ny behövdes köpas. Samt att galvanisering var dyrare än tidigare räknats med. Under ETAs vårliga höstmöte 2022 röstades det igenom en motion av DGJ för att avsätta ytterligare 10'000 Kassörenheter då det visade sig att motordrivaren som fanns till azimuth var kaputt och en ny behövdes köpas. Samt att galvanisering var dyrare än tidigare räknats med.
 +
 +Under ETAs vårmöte 2022 röstades det igenom en motion av JKK för att avsätta ytterligare 10'000 Kassörenheter till Kallebolen för att köpa kablage, jordfelsbrytare m.m. för att avsluta projektet. 
  
 {{:user:radio:kallebol_render1.png?400|Rendering}}\\ {{:user:radio:kallebol_render1.png?400|Rendering}}\\
 +
 Förslag på uppbyggnad av kallebolen anno augusti 2020 Notera hur pelaren är en halvmeter för kort. Detta är en av anledningarna till varför axeln är i tre delar i olika typer av stål.  Förslag på uppbyggnad av kallebolen anno augusti 2020 Notera hur pelaren är en halvmeter för kort. Detta är en av anledningarna till varför axeln är i tre delar i olika typer av stål. 
  
-=== Vidhastighet ===+=== Vindhastighet ===
 [[http://wd.cfab.chalmers.se/pages/station/graph.php|CF har en vindmätare]] Av ögnande på den så kommer vindbyar upp i ca 25m/s när det blåser mycket, 10m/s genomsnitt. ca 4-3m/s när det blåser måttligt. Det blåser upp till 22m/s ca en gång i månaden ser det ut som så att förankra Kallebolen för sådanna företeelser känns orimligt.\\ [[http://wd.cfab.chalmers.se/pages/station/graph.php|CF har en vindmätare]] Av ögnande på den så kommer vindbyar upp i ca 25m/s när det blåser mycket, 10m/s genomsnitt. ca 4-3m/s när det blåser måttligt. Det blåser upp till 22m/s ca en gång i månaden ser det ut som så att förankra Kallebolen för sådanna företeelser känns orimligt.\\
  
Line 23: Line 26:
 På kallenbolen sitter ett apparatskåp med en liten datamaskin i sig som styr elevation och sånt. All datainsamling sker digitalt, via SDR då vi lever i framtiden och inte i det förflutna.  Detta för att slippa ha en roterskarv för coax som behöver gå igenom kallebol-axeln. Istället används framtidsteknik så som WiFi att få datat till markplan.\\ På kallenbolen sitter ett apparatskåp med en liten datamaskin i sig som styr elevation och sånt. All datainsamling sker digitalt, via SDR då vi lever i framtiden och inte i det förflutna.  Detta för att slippa ha en roterskarv för coax som behöver gå igenom kallebol-axeln. Istället används framtidsteknik så som WiFi att få datat till markplan.\\
  
-På markplan finns två (inte fast installation!) el-installationer, en utomhus med kontroll för azimuth axeln och WiFi prat, och en för övrigt bös nedanför hissmaksinrummet i ett rackskåp.//+På markplan finns två (inte fast installation!) el-installationer, en utomhus med kontroll för azimuth axeln och WiFi prat, och en för övrigt bös nedanför hissmaksinrummet i ett rackskåp.\\ 
  
-{{:user:radio:20220628_180605.jpg?400|}} Proffsigt installerat// 
  
 == Roterande Apparatskåpet == == Roterande Apparatskåpet ==
-I det roterande apparatskåpet finns det massa skoj. En TEK3-IMX6 dator från TechNexion med 2xRS232 portar + 2x icke-isolerade GPIO portar optionen skall sköta all datainsamling och styra elevation. +I det roterande apparatskåpet finns det massa skoj. En TEK3-IMX6 dator från TechNexion skall sköta all datainsamling och styra elevation. 
  
 Länkar för TechNexicon:en:  Länkar för TechNexicon:en: 
Line 38: Line 41:
 https://www.manualslib.com/manual/1534546/Technexion-Tek3-Imx6.html?page=3#manual https://www.manualslib.com/manual/1534546/Technexion-Tek3-Imx6.html?page=3#manual
  
-Den kör på debian,   +Den kör på debian, och har en raspberry pi Pico som IO expander. 
- +
-SA6JKK gjorde ett kort som tänkte bryta ut datorns portar till skruvplint, ha en I2C buss med en IO-expander och lite kraftbös till det roterande apparatskåpet(WIP)+
  
 [[https://github.com/ETAChalmers/Kallebol_elevation|Elevation drivs av ett linjärdon som matas med 12VDC]] och pratar UART på en tråd. Den har ingen TX så den bara lyssnar. På UART skall man sicka ett börvärde till mikrokontrollern som den sedan skall uppnå själv. Den har även en Homeing sekvens som bör utföras ibland för att se till att den inte har tappat bort sig. Den har brytare i båda ändarna av sin färd för att se till att den inte kör loss etc. \\ [[https://github.com/ETAChalmers/Kallebol_elevation|Elevation drivs av ett linjärdon som matas med 12VDC]] och pratar UART på en tråd. Den har ingen TX så den bara lyssnar. På UART skall man sicka ett börvärde till mikrokontrollern som den sedan skall uppnå själv. Den har även en Homeing sekvens som bör utföras ibland för att se till att den inte har tappat bort sig. Den har brytare i båda ändarna av sin färd för att se till att den inte kör loss etc. \\
 En 3A långsam säkring finns på styrkortet som överströmskydd. En 3A långsam säkring finns på styrkortet som överströmskydd.
  
-En 1-4 SP4T koaxial switch sitter i skåpet för att möjliggöra att flera olika antenner/frekvensband ska kunna avlyssnas med samma SDR. en RTL-SDR börjar vi med.+En 1-4 SP4T koaxial switch sitter i skåpet för att möjliggöra att flera olika antenner/frekvensband ska kunna avlyssnas med samma SDR. En RTL-SDR börjar vi med. 
 + 
 +koaxial switch port: \\  
 +1) LNB 10.5 GHz \\ 
 +2) Ingenting \\ 
 +3) Ingenting \\ 
 +4) SA6KRZ:s 1-2 GHz log period antenn. \\ 
 + 
 +En __Othernet Bullseye LNB TCXO__ sköter 10.5 GHz lyssnandet och sitter i Kallebolens fokalpunkt. Den är ca +-10 kHz frekvensstabil och en av dess utgångar är dess TCXO på 25 MHz. TCXO utgången används inte (anno 2022) utan kabeln är igenvulkad. Den drivs likt allt annat av 12V och är vertikalt polariserad.  
  
 == Stillasittande Apparatskåpet == == Stillasittande Apparatskåpet ==
 kontroll för azimuth axeln och WiFi prat kontroll för azimuth axeln och WiFi prat
  
 +{{:user:radio:20220628_180605.jpg?400|}} 
 +
 +Proffsigt installerat\\
  
 == Mikrovågsracket == == Mikrovågsracket ==
Line 62: Line 74:
  
 ==== Service arbete ==== ==== Service arbete ====
-Om det skulle vara så att någon faktiskt kommer ta handom om denna pjäs så följer en först en enkel service manual och en avancerad.+Om det skulle vara så att någon faktiskt kommer ta hand om om denna pjäs så följer en först en enkel service manual och en avancerad.
  
 === Enkel service === === Enkel service ===
Line 83: Line 95:
   - Skruva loss mega-muttern(TM) från axeltappen och banka/dra försiktigt bort kugghjulet, (den har fin passform på ohärdad axel så akta så den inte skär sig).   - Skruva loss mega-muttern(TM) från axeltappen och banka/dra försiktigt bort kugghjulet, (den har fin passform på ohärdad axel så akta så den inte skär sig).
   - skruva loss lagerhållaren från foten och axeln skall gå att dra rakt ut   - skruva loss lagerhållaren från foten och axeln skall gå att dra rakt ut
-Har du komigt så här långt så tror jag du kan klara resten själv. Vid övriga frågor kring bas-kontruktionen fråga SA6DGJ.+Har du nått så här långt så tror jag du kan klara resten själv. Vid övriga frågor kring bas-kontruktionen fråga SA6DGJ.
user/radio/kallebol.txt · Last modified: 2022/10/23 09:00 by user