User Tools

Site Tools


user:radio:kallebol

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:radio:kallebol [2020/02/09 14:47]
eta
user:radio:kallebol [2020/02/14 15:59] (current)
eta
Line 5: Line 5:
  
 === Vidhastighet === === Vidhastighet ===
-[[http://​wd.cfab.chalmers.se|CF har en vindmätare]] Av ögnande på den så kommer vindbyar upp i ca 25m/s när det blåser mycket, 10m/s genomsnitt. ca 4-3m/s när det blåser måttligt. Det blåser upp till 22m/s ca en gång i månaden ser det ut som så att förankra Kallebolen för sådanna företeelser känns orimligt.\\+[[http://​wd.cfab.chalmers.se/​pages/​station/​graph.php|CF har en vindmätare]] Av ögnande på den så kommer vindbyar upp i ca 25m/s när det blåser mycket, 10m/s genomsnitt. ca 4-3m/s när det blåser måttligt. Det blåser upp till 22m/s ca en gång i månaden ser det ut som så att förankra Kallebolen för sådanna företeelser känns orimligt.\\
  
 TODO Vind simulation av kallebolen med krafter på 30m/s. TODO Vind simulation av kallebolen med krafter på 30m/s.
user/radio/kallebol.txt · Last modified: 2020/02/14 15:59 by eta