User Tools

Site Tools


user:radio:radioshack

ETAs radioshack

Sändare / mottagare

Icom IC-R7000

aka scannern

Manual

Normalt kopplad till discone-antenn.

Icom IC-R7000

25-1300 MHz (upp till 2 GHz kan funka)

Yaesu FT-991a

Inköpt 2023-02

Utmärkt om man vill köra 160 m till 70 cm.

Yaesu FT-990

Utmärkt apparat om man vill köra 80m eller annat trevligt band.

Manual

Normalt kopplad till vertikalantennen eller dipolen, valbart via en switch.

Även kopplad till aga för att kunna köra PSK.

Yaesu FT-990 Switch

Icom IC-820

Används för 2m och 70cm.

Kopplad till fyrstacken eller någon utav 2m eller 70cm-antenn i riktantennen. \\

Icom IC-820

Icom IC-735

HF
Används sällan, en lite mer mobil motsvarighet till Yaesun.

Icom IC-735

user/radio/radioshack.txt · Last modified: 2023/05/14 17:30 by user