User Tools

Site Tools


user:sparvagnen

Spårvagnen

Spårvagnen är ETAs labblokal. Tillsammans med förådet utgör det 'all disponabel yta'™ som ETA har att utnyttja.

Spårvagnen är uppdelad i fyra huvudområden.

Labbet

Denna del utgör majoriteten av lokalen, då det är en labblokal är det ifrågasättbart ifall allt är 'labbet'.
Den sträcker sig från fikahönans vägg till värksdadens och radiohörnans vägg.

Här inne finns diverse instrument Så många att det inte kommer så här. Men om du undrar om vi har ett instrument så har vi det antagligen.

Det finns 6-3 labbbänkar beroende på hur man räknar.
Tre stycken är rena labbbänkar, intrument ovanför och lödkolv vid varje plats. Mycket flexibla.
två stycken är datorlabbbänkar, dubblaskärmar vid varje dator är ett krav. Det finns två windows maskiner och en linux maskin. Den med linuxmaskinen kallas ibland embedded bänken då man lätt kan prototypa sina embedded projekt här. En bänk är en dedikerad löd och ytmonteringsbänk. Många fler lödkolvar, pincetter och tillbehör ,lätttilgängliga SMD komponenter ect.

Värkstaden

Som det låter, man får ont här.
Se Värkstaden.

Radiohörnan

Här finns det gott om de hertziska vågorna. Det finns lite olika radioaparater här. Samt ett rackskåp med lite finare mätinstrumment som nätverksanalysatorer, Spektrumanalysatorer, Signalgeneratorer mm, sådant som hör radio till.
Aga bor även här.

Fikahörnan

Det finns folk som har blivgt fikaingengörer, de bor här.

user/sparvagnen.txt · Last modified: 2020/02/21 15:17 by eta