User Tools

Site Tools


user:teorem

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

user:teorem [2018/04/04 23:41]
127.0.0.1 external edit
user:teorem [2019/09/19 19:02] (current)
eta [Svamlingsteoremet] lade till ADCteoremet
Line 4: Line 4:
  
 Gör de det avviker de från föreläsningen,​ det är det som kallas avviknings-distorsion. Gör de det avviker de från föreläsningen,​ det är det som kallas avviknings-distorsion.
 +
 +===== ADCteoremet =====
 +Föreläsare kan inte säga ADC utan att tillägga "​vilket står för Analog till digital konverterare"​. ​
user/teorem.txt · Last modified: 2019/09/19 19:02 by eta