User Tools

Site Tools


styrelsen:matforvaltare

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

styrelsen:matforvaltare [2018/04/04 23:41] (current)
Line 1: Line 1:
 +Klippt ur stadgarna:​\\
  
 +7:6 Materialförvaltaren åligger:\\
 +att ha uppsikt över och sköta föreningens inventarier,​\\
 +att upprätta inventarieförteckning,​\\
 +att föreslå föreningsmötet inköp av ny utrustning.\\
 +
 +
 +* har hand om nycklar till skåp och dörrar
styrelsen/matforvaltare.txt · Last modified: 2018/04/04 23:41 (external edit)