User Tools

Site Tools


user:guider:video:cadcam

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
user:guider:video:cadcam [2018/04/04 23:45]
127.0.0.1 external edit
user:guider:video:cadcam [2021/05/10 10:46] (current)
eta
Line 1: Line 1:
-Det finns videon som visar CAD i solidworks och CAM i edgecam för en enkel detalj.\\ +==== CAD/CAM ==== 
-Videorna ligger på SRA under /users/OPTIMUM/documentation/videos, samt på http://eta.chalmers.se/cnc/.\\ + 
-Dessa filmer bör tittas på i ordning Solidworks.avi, Edgecam_solids.avi, Edgecam_engrave.avi för den mest logiska ordningsföljden.\\ +För att leka CAD/CAM till CNCn rekomenderas Fusion 360 då detta har bra CAM funktionallitet och har gratis studentlicensHur man använder Fusion 360 finns bättre guider på Youtube än vad som kan skrivas här. \\ 
-Dessa motsvarar det som gicks igenom inom CADCAM på de första två CNC kurserna.\\ + 
-\\ + 
-\\ +Det viktiga är att välja EMC2 / LinuxCNC som postprocessor. 
-Om edgecam inte går att starta så säg till en lättfotat person styrelsen att skriva:\\ +Kontrollera förhandsvisningen i LinuxCNC att din toolpath inte går igenom arbetsbordet, gör den det testa ta bort G53 från Gkod filen då denna kod har visat sig uppvisa problem.
-cacls "c:\Program Files\EdgeCAM" /e /t /p users:c\\ +
-så skall det fungera sedan+
user/guider/video/cadcam.1522885538.txt.gz · Last modified: 2018/04/04 23:45 by 127.0.0.1