User Tools

Site Tools


user:kurser:dtmf

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:kurser:dtmf [2021/03/29 16:24]
eta
user:kurser:dtmf [2021/03/29 16:52] (current)
eta
Line 59: Line 59:
  
 Exempelvis så hittar du footprintet för din resistor is resistor_SMD och inte resistor_THT biblioteket. Välj sedan resistor 0805_handsolder .Resten tror jag du listar ut. Exempelvis så hittar du footprintet för din resistor is resistor_SMD och inte resistor_THT biblioteket. Välj sedan resistor 0805_handsolder .Resten tror jag du listar ut.
 +
 +
 +==== Test av MT8870D ====
 +För att testa om din krets funkar följ dessa steg.
 +
 +  - Se till att dina dioder är vända åt rätt håll med hjälp av diotesten på en mulimeter, kolla även om Vcc och Gnd är kortsluten (kortslutning = dåligt).
 +  - Koppla på 5v till Vcc och 0v till Gnd från valfri källa. Se till att den inte drar mer än typ 10mA (100mA är massor). Detta för att se till att den inte är kortsluten. (generellt sett vill du inte göra kortslutningstest så här men den klarar det.)
 +  - Hitta en gammal sunkig telefon och skruva sönder luren och koppla på högtalaren till DTMF in. (alternativt spela upp knappsatsljudet från din mobil till en AUX sladd och analysera det (jobbigt utan förlursutgång dock)).
 +  - Ring telefonlinjen med din mobil och svara och tryck sedan på knappsatsen på din mobil. Om allt gått rätt till borde du se LEDs tändas beroende på knapp.
 +
 +
 +
 +==== Förslag på fortsättningar på detta projekt. ====
 +  * Sätt till en 7-segmentsdisplay på outputten på din avkodare. Använd exempelvis en 74HC46 för driva din display.
 +  * Bygg en DTMF-enkoder med en PCD3311 exempelvis (finns i en låda) och sicka data mellan dem.
 +  * Bygg en telefonsvarare som du kan sicka data till genom att slå på knappsatsen.
 +  * Mer sofistikerad data input så du kan ta emot hela bytes istället för 4-bit eller implementera [[https://sv.wikipedia.org/wiki/T9|T9 i en landlina så du kan mata in text]] 
 +
 +Sedan behöver du inte bygga saker med DTMF heller.
user/kurser/dtmf.1617035057.txt.gz · Last modified: 2021/03/29 16:24 by eta