User Tools

Site Tools


user:radio:qsl-via-sk6ab

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:radio:qsl-via-sk6ab [2019/08/26 13:57]
eta
user:radio:qsl-via-sk6ab [2019/09/19 07:17] (current)
user
Line 7: Line 7:
  
 Skriv hit lite info om hur det fungerar med QSL-kort, vad det innebär att få det via SK6AB, hur man skickar osv. (Kanske bör delas upp i fler sidor?)\\ Skriv hit lite info om hur det fungerar med QSL-kort, vad det innebär att få det via SK6AB, hur man skickar osv. (Kanske bör delas upp i fler sidor?)\\
 +https://​www.ssa.se/​ssa/​qsl-verksamheten/ ​ \\
 +
  
 ^ Callsign ^ Namn ^ ^ Callsign ^ Namn ^
user/radio/qsl-via-sk6ab.txt · Last modified: 2019/09/19 07:17 by user