User Tools

Site Tools


styrelsen:ordforande

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

styrelsen:ordforande [2018/04/04 23:41] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Ordföranden ======
 +===== Stadgarna =====
 +
 +**7:2 Ordföranden åligger:**
 +  * Att leda föreningens sammanträden,​
 +  * att föra ETA:s talan då något annat ej stadgats eller beslutats,
 +  * att inför studentkåren och teknologsektionen presentera verksamheten och av den samma äska anslag,
 +  * att informera E1 vid höstterminens början om ETA:s verksamhet,
 +  * att verkställa protokolljusterningar,​
 +  * att tillse föreningsmötets beslut verkställes.
 +
 +===== Vad han annars har på sitt samvete =====
 +
 +==== Informera CHS om sittande styrelse ====
 +Tydligen måste kåren veta vilka som sitter i styrelsen för att föreningen ska få ha "​kårföreningsstatus"​.\\
 +Det innebär att efter ny styrelse har valts ska dess medlemmars __namn__, __post__ och __kontaktuppgifter__\\
 +mailas in till kåren.\\
 +2007 mailades detta till Vice Ordförande Sociala Enheten, vso@chs.chalmers.se.
 +
 +==== Revision ====
 +En verksamhetsberättelse ska skickas in till kåren efter styrelsen suttit av sin tid.\\
 +Klippt ur mail (inkommet 2007-07-16) från kårens VO:
 +<​code>​
 +Jag vill bara påminna er om att det är dags för alla Kårens kommittéer och
 +föreningar att komma in med er ekonomi och er verksamhetsberättelse för förra året
 +så att vi kan revidera dessa. Är det så att ni har fått mailet och inte skall göra
 +revisionen så var vänlig och kontakta era företrädare. Alla uppgifter skall komma in
 +senast den 14 september och vad som skall komma in och på vilket sätt det skall görs
 +står skrivet i det bifogade dokumentet. Är det några frågor var vänliga och hör av
 +er.
 +</​code>​
 +
 +==== Den lilla gröna ====
 +Uppdatera uppgifterna på chs sida: 
 +[[http://​www.chs.chalmers.se/​index.php/​chs/​users/​anonymous_users/​registrerade/​chalmers/​chalmers_studentkaar/​aktiva/​forkom/​foereningar/​eta_e_sektionens_teletekniska_avdelning|ETAs styrelsemedlemmar]]\\
 +
 +==== Bra att veta ====
 +[[http://​www.chs.chalmers.se/​index.php/​chs/​content/​download/​7088/​65165/​file/​Instruktioner%20f%C3%B6r%20ChS%20k%C3%A5rf%C3%B6reningar.pdf|Instruktioner för ChS kårföreningar]]\\
 +
 +[[http://​www.chs.chalmers.se/​index.php/​chs/​content/​download/​7089/​65169/​file/​Bilagor%20-%20Instruktioner%20f%C3%B6r%20ChS%20k%C3%A5rf%C3%B6reningar.pdf|Andra bra tips]]\\
 +
 +==== Sysslor utförda 07/08 ====
 +Ta hand om Acte-beställningar \\
 +
 +Sköta kontakter med CDG (av vilka vi får vår internetanslutning) \\
 +
 +Mini-sysadmin,​ någon måste lära sig allt och kunna ta över när de gamla försvinner \\
 +
 +Påminnelse medlemsavgift (automagiska mail från portalen), och även ta hand om svaren \\
 +
  
styrelsen/ordforande.txt · Last modified: 2018/04/04 23:41 (external edit)