User Tools

Site Tools


styrelsen:rostningsforfarande

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

styrelsen:rostningsforfarande [2019/03/25 13:30]
eta created by HANK
styrelsen:rostningsforfarande [2019/05/06 14:54] (current)
eta
Line 13: Line 13:
 5. Val av beslutsordning där varje röstdeltagande har X antal röster att tillfoga. Motionerna gås i nästa steg i genom i ordningen som beslutades här.  5. Val av beslutsordning där varje röstdeltagande har X antal röster att tillfoga. Motionerna gås i nästa steg i genom i ordningen som beslutades här. 
  
-6. Alla motioner mot bifall eller avslag i ordningen som beslutades.+6. Alla motioner mot bifall eller avslag i ordningen som beslutades, då budgeten är nått ställs resterande motioner mot bordläggning/​avslag
  
 Ett exempel på detta röstningsförfarande finns i mötet 2019-02-19 Ett exempel på detta röstningsförfarande finns i mötet 2019-02-19
styrelsen/rostningsforfarande.txt · Last modified: 2019/05/06 14:54 by eta