User Tools

Site Tools


user:guider:ispproblem

AVR ISP Problem

ISP får inte kontakt med USB/datorn

  • Din dator (windows) har installerat ISP enheten felaktigt. Gå till enhetshanteraren och installera om.

ISP oranga lampa blinkar snabbt

  • ISP'n kan inte dra ner resetlinan. Antingen har du satt din pullupresistor felaktigt eller sänkt resetlinan med en kortslutning till jord. Om ISPn är välanvänd finnas det en risk för att kabeln eller headern är sönder/sliten. Öppna upp, ta loss och testa kabeln.

ISP oranga lampa blinkar långsamt

  • Du eller någon har satt ISPn i programmeringläge. Du kan ta ur den genom att uppgradera firmware eller dra ur den ur programmeringsläge. Läs i användarmanualen/programhjälpen för AVR Studio för att ta reda på vart det finns.

TODO: lägg in fler….

user/guider/ispproblem.txt · Last modified: 2018/04/04 23:44 (external edit)