User Tools

Site Tools


user:guider:ispproblem

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

user:guider:ispproblem [2018/04/04 23:44] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== AVR ISP Problem ======
 +
 +===== ISP får inte kontakt med USB/datorn =====
 +
 +  * Se först här: http://​www.atmel.com/​dyn/​resources/​prod_documents/​avrisp_mkii_fix.html
 +
 +  * Din dator (windows) har installerat ISP enheten felaktigt. Gå till enhetshanteraren och installera om.
 +
 +  * Din firmware kan ha avbrutits mitt i en programmering eller så var den korrupt vid leverans. Följ instruktionerna i på sidan 28 i användarmanualen för ISP MKii(http://​www.atmel.com/​dyn/​resources/​prod_documents/​AVRISPmkII_UG.pdf)
 +
 +===== ISP oranga lampa blinkar snabbt =====
 +
 +  * ISP'n kan inte dra ner resetlinan. Antingen har du satt din pullupresistor felaktigt eller sänkt resetlinan med en kortslutning till jord. Om ISPn är välanvänd finnas det en risk för att kabeln eller headern är sönder/​sliten. Öppna upp, ta loss och testa kabeln.
 +
 + ===== ISP oranga lampa blinkar långsamt =====
 +
 +  * Du eller någon har satt ISPn i programmeringläge. Du kan ta ur den genom att uppgradera firmware eller dra ur den ur programmeringsläge. Läs i användarmanualen/​programhjälpen för AVR Studio för att ta reda på vart det finns.
 +
 + 
 +TODO: lägg in fler....
 +
  
user/guider/ispproblem.txt · Last modified: 2018/04/04 23:44 (external edit)