User Tools

Site Tools


user:ny_medlemsportal:medlemsregister

FIXME Detta reflekterar inte hur medlemsregistret ser ut FIXME borde ligga i styrelsen_intern userspace

Medlemsregister

Kärnan i medlemsportalen. Innehåller all info om medlemmar.

  • Saltad hash (krypterig av känsliga stuffs)
  • EU:s nya regleringar kräver att vi skriver -då det inte är uppenbart- vad informationen ska användas till. T.ex. att vi ska använda bilder till att identifiera medlemmar. Vill vi t.ex. publicera bilderna på hemsidan måste detta också specificeras.

Info som kan registreras för användare:

Obligatorisk info (aka alla fält måste fyllas i)

Attribut Beskrivning
Medlems-id autoincrement, inget man rotar i själv alltså
Namn för/efternamn
Lösenord krypteras på lämpligt vis
Registreringsdatum kan var “nu” eller när medlemmen ursprungligen blev medlem (i tidigare register)
Inlagd av *insert styrelsemedlem* gäller bara om vi har en registreringsprocess där enbart styrelsen kan lägga till nya medlemmar (alltså ingen självregistrering)
Har betalt ja/nej
Giltighetstid för medlemskap attributet uppdateras varje gång medlemskapet förnyas/betalas
E-mail måste dessutom bekräftas innan kontot aktiveras
Tel. nummer
Post (drönare, styrelse, kommitté, radioaktiv) standard: drönare. kan t.ex reglera access i portalen
Sektion/anställd VILKEN SEKTION!?? EEEEEE. Om GU-folk tillåts bli medlemmar kan det stå här också

Alternativ info (kan fyllas i men behövs inte)

Attribut Beskrivning
Nick medlemmens “riktiga” namn..
Bild Bör vara ok. Se: https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation#Lawful_basis_for_processing
Callsign alltså licensierad radioamatör
Traxnummer/CID för dörraccess
Har låda streckkoder på lådor? kan det vara något?
Random string “citat” typ carpe diem

Detaljer kring Farnellbeställningar (troligtvis separat tabell)

Attribut Beskrivning
Medlems-id primärnyckel så tabellerna kan länkas ihop (om vi använder relationsdatabas)
Beställningsdatum när lades beställningen?
Artikelnr så att beställningen kan matchas mot fakturan (samt personlig referens)
Betalat ja/nej så blir kassören nöjd. Kan också användas för att förhindra fler beställningar innan tidigare faktura är betald

Regler kring förvaring av personuppgifter

PUL ideella föreningar – gäller inte längre! Ersatt av nedanstående (i kraft 25 maj enligt pengi).

EU GDPR: General Data Protection Regulation

https://www.eugdpr.org/

Vi sprarar inga superkänsliga uppgifter (typ personnummer/etnisk tillhörighet osv) så vi borde klara oss utan större problem. Det vi måste se till är att:

  • Medlemmen kan när som helst begära ut exakt vilken information ETA sparar om denne, gärna via en knapp i meldemesportalen
  • All info i databasen relaterat till medlemmen raderas per automatik efter en viss tid efter att medlemsskapet gått ut och det ej är förnyat, exemplevis 6 månader
  • Det måste finnas information tillgängligt om hur medlemmen kan gå tillväga för att få sin info (och därmed sitt medlemsskap) raderad
user/ny_medlemsportal/medlemsregister.txt · Last modified: 2021/10/15 09:46 by eta