User Tools

Site Tools


user:radio:fyrstacken

Table of Contents

Fyrstacken

Mätningar

Fasningsnät

2008-06-11
Uppmätt av Erik SA6BAO och Lukas SA6BBB med ett snabbt ihopplockat fasningsnät i fullständig ETA-anda.
Fyren på Tjörn användes som mätobjekt, 144.448 SK6VHF. Efter testernas slut kom det fram att vi kunde ha riktat fyrstacken lite bättre.

B→1, A→2
R1 R2
L L+λ/4 L L+λ/2 dBm peak Kommentar
x x -75,64 Cirkulärt
x x -77 Måste vara horisontellt
x x -85,5 Måste vara vertikalt
x x -78,4 Cirkulärt
A→1, B→2
R1 R2
L L+λ/4 L L+λ/2 dBm peak Kommentar
x x -75,6 Cirkulärt
x x -75 Måste vara horisontellt
x x -84,5 Måste vara vertikalt
x x -78,5 Cirkulärt

Som synes måste det alltså vara den sista konfigurationen som är korrekt inställd: Kompenseringen på ena ledningen för att matarelementena är förskjutna 100 mm, alltså ena kabeln ~60 mm längre.

Den horisontellt monterade yagin på hisstornet gav -82,2 dBm, så skillnaden mellan de två var 7-8 dBm vid dessa mätningar.

Fasningsnätet är byggt enlig “High power five relay solution for the “x” configuration” http://www.nitehawk.com/sm5bsz/polarity/simplesw.htm

user/radio/fyrstacken.txt · Last modified: 2018/04/04 23:44 by 127.0.0.1