User Tools

Site Tools


user:radio:kallebol

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:radio:kallebol [2020/09/24 08:23]
eta
user:radio:kallebol [2021/06/02 11:31] (current)
eta
Line 5: Line 5:
  
 {{:user:radio:kallebol_render1.png?400|Rendering}}\\ {{:user:radio:kallebol_render1.png?400|Rendering}}\\
 +Förslag på uppbyggnad av kallebolen anno augusti 2020
  
 === Vidhastighet === === Vidhastighet ===
 [[http://wd.cfab.chalmers.se/pages/station/graph.php|CF har en vindmätare]] Av ögnande på den så kommer vindbyar upp i ca 25m/s när det blåser mycket, 10m/s genomsnitt. ca 4-3m/s när det blåser måttligt. Det blåser upp till 22m/s ca en gång i månaden ser det ut som så att förankra Kallebolen för sådanna företeelser känns orimligt.\\ [[http://wd.cfab.chalmers.se/pages/station/graph.php|CF har en vindmätare]] Av ögnande på den så kommer vindbyar upp i ca 25m/s när det blåser mycket, 10m/s genomsnitt. ca 4-3m/s när det blåser måttligt. Det blåser upp till 22m/s ca en gång i månaden ser det ut som så att förankra Kallebolen för sådanna företeelser känns orimligt.\\
  
-=== Hållfasthet === +=== Uppbyggnad/mekanik === 
-Specifikationen som sattes upp krävde 1kNm i maximalt vridmoment pga blåst med mera. Ett kuggpar på z1=114 z2=31 sattes upp med modul=4 och 40mm kuggbredd. Teroretiskt skall detta klara 1.2kNm innan utmattning. Kuggarna är i C40 stål och axeltappen som fäster z1 är C65e. Tappen är lagrad i ett '6215 2Z C3 Kullager' från SKF.+Om du läser detta i framtiden, notera att alla mått på ritningar stämmer inte. Framförallt hålen i kugghjulen.\\ 
 + 
 +Specifikationen som sattes upp krävde 1kNm i maximalt vridmoment pga blåst med mera. Ett kuggpar på z1=114 z2=31 sattes upp med modul=4 och 40mm kuggbredd. Teroretiskt skall detta klara 1.2kNm innan utmattning. Kuggarna är i C40 stål och axeltappen som fäster z1 är C65e. Tappen är lagrad i ett '6215 2Z C3 Kullager' från SKF. Kugghjulen är inte härdade utan enbart normaliserade. 
 + 
 +{{:user:radio:kugg_bankad.jpg?400|Kul med kugg}}\\ 
 +Hur kugghjulen med tapp och lager ser ut i omonterat stadie. Med hjälp från [[user:foreningar|Xp]] 17/18/19/20 frästes hålet i stora kugghjulet ut i deras CNC fräs då den inte gick att spänna in i varken [[user:verkstad:metallsvarv|våran Örn]] eller deras svarv. 
 + 
 +=== Elektroik === 
 +Azimuth axeln drivs av det stora kugghjulet som i sin tur drivs av en trefas motor med en sinus encoder för varvtals räkning. Decoder steget för denna är byggt av Simon Björklund. Decodersteget spottar ut parallel data till (förhoppningsvis) en dator som har reglerloopar mm för att styra motorn. \\ 
 + 
 +Elevation drivs av ett linjärdon som matas med 12VDC och pratar UART på en tråd. Den har ingen TX så den bara lyssnar. På UART skall man sicka ett börvärde till mikrokontrollern som den sedan skall uppnå själv. Den har även en Homeing sekvens som bör utföras ibland för att se till att den inte har tappat bort sig. Den har brytare i båda ändarna av sin färd för att se till att den inte kör loss etc. \\ 
 +En 3A långsam säkring finns på styrkortet som överströmskydd.
  
  
user/radio/kallebol.1600935799.txt.gz · Last modified: 2020/09/24 08:23 by eta