User Tools

Site Tools


user:reglerverkstaden

This is an old revision of the document!


Verkstaden

Till verksdagen som detta berör.

  • Halte sich ruhig! Ta det lungt, annars skadar du dig själv, dina vänner och utrustningen!
  • Inget högljudt arbete före kl 17:00 på vardagar pågrund av gnällrövar under. Efteråt uppmuntras tungt artelleri.
  • Använd ingenting som du inte vet hur du hanterar. Främst för att du kommer att klanta dig och förstöra maskinen/verktyget/vad du än använder. Var inte rädd att fråga någon om hur saker och ting fungerar om du är osäker.
  • CNC-fräsen är extra olaglig att använda om du inte har fått lov. Den och alla tillbehör är jättedyra, och går lätt sönder.
  • Vid användning av saker som roterar snabbt bör du inte ha nedsläppt hår, långa ärmar ect. Du kan dö!
  • Drick inte kemikalierna. Många är farliga och skall hanteras med förnuft!
  • Blanda inte grogg med etsvätskan!
  • Städa efter dig! vertyg kan få fötter och göra uppror vid onödning framlämning i damm.
När du är färdig - städa efter dig, både för maskinernas och andra medlemmarnas skull!
user/reglerverkstaden.1545322354.txt.gz · Last modified: 2018/12/20 16:12 by user