User Tools

Site Tools


kretskortsguide

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kretskortsguide [2020/01/25 19:07]
eta
kretskortsguide [2020/04/18 12:56] (current)
eta
Line 16: Line 16:
   * Och se till att mönstret faktiskt blir rätt, och inte spegelvänt. Att skriva en liten text på kortet är ett bra tips för att lyckas med detta.   * Och se till att mönstret faktiskt blir rätt, och inte spegelvänt. Att skriva en liten text på kortet är ett bra tips för att lyckas med detta.
   * Skriv ut mönstret på ett vanligt kontorspapper och kolla så att alla komponenter är lika stora i verkligheten som när du gjorde designen, kontrollera även hålavstånd,​ etc.   * Skriv ut mönstret på ett vanligt kontorspapper och kolla så att alla komponenter är lika stora i verkligheten som när du gjorde designen, kontrollera även hålavstånd,​ etc.
 +  * Se till att du har utrymme att faktiskt löda fast komponenten med, ponera om du borde gjort den där padden större..
  
  
Line 24: Line 25:
   * om du kan göra en databuss, gör en databuss och försök designa runt den istället för att designa in en data buss runt komponenter.   * om du kan göra en databuss, gör en databuss och försök designa runt den istället för att designa in en data buss runt komponenter.
   * Försök håll höghastighets datalinor lika långa, kan annars ge upphov till timing problem.   * Försök håll höghastighets datalinor lika långa, kan annars ge upphov till timing problem.
 +  * 
  
 ===== Bra länkar om ämnet ===== ===== Bra länkar om ämnet =====
  
-[[http://​www.microwaves101.com/​encyclopedia/pwb-hints.cfm ​| Layouttips med RF-fokus]]\\+[[https://​www.microwaves101.com/​encyclopedias/microwave-rules-of-thumb ​| Layouttips med RF-fokus]]\\
 [[http://​www.microwaves101.com/​encyclopedia/​greentape.cfm | Fin dikt som förklarar vikten av korrekt jordning]] [[http://​www.microwaves101.com/​encyclopedia/​greentape.cfm | Fin dikt som förklarar vikten av korrekt jordning]]
kretskortsguide.1579979266.txt.gz · Last modified: 2020/01/25 19:07 by eta