User Tools

Site Tools


user:guider:introkit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

user:guider:introkit [2018/04/04 23:44]
127.0.0.1 external edit
user:guider:introkit [2020/03/07 16:31] (current)
eta
Line 1: Line 1:
 ====== Introkit ====== ====== Introkit ======
-Det finns förslag på att ge nya medlemmar ett litet kit. Detta för att ge bränsle åt den lilla elektroniksjälen de har.\\+Det finns **förslag** på att ge nya medlemmar ett litet kit. Detta för att ge bränsle åt den lilla elektroniksjälen de har.\\
 Tanken är att de ska få komponenter och laminat, sedan få etsa och bygga ihop. Slutligen programmera kretsen med färdigt program eller koda eget.\\ Tanken är att de ska få komponenter och laminat, sedan få etsa och bygga ihop. Slutligen programmera kretsen med färdigt program eller koda eget.\\
 Priset ska rymmas i den första medlemsavgiften som betalas in. Alltså kan komponenter för ett värde runt 50-100 vara lämpligt. Priset ska rymmas i den första medlemsavgiften som betalas in. Alltså kan komponenter för ett värde runt 50-100 vara lämpligt.
user/guider/introkit.txt · Last modified: 2020/03/07 16:31 by eta