User Tools

Site Tools


user:kurser:svarv

This is an old revision of the document!


Svarv Kurs

FIXME This is a work in progress!
Inget är permanent eller så, får se om jag gör färdigt den.
Tillverkad av David Johansson.

//Kursplan//

Svarv kursen behandlar i imbördes ordning…

 • Hur funkar svarving? Hur ser verktygen ut? (basics)
 • Teoretiskt sett, hur svarvar man.
 • Enkel räkneövning. samt val av verktyg
 • Säkerhet vid svarving (hur du inte förlorar dina lemmar)
 • Svarvens delar och reglage.
 • Svarvning utan digitalt hjälpmedel
 • Svarning med digitalt hjälpmedel

Formelblad

Grundläggande svarning.

Svarning är i grund och botten att du deformerar bort material från ditt arbetsstycke med hjälp av ditt verktyg. Verkyget är i 95% av fallen gjorda i hårdmetall eller snabbstål (HSS). De vi har på ETA är hårdmetall. Hårdmetall är en komposit mellan bidemedel och hårda metall partiklar.
På bilden här kan du se en svarv operation, en så kallad längssvarning (olika operationer kommer senare). Cylindern man ser snurrar runt sin egna axel och verktyger rör sig endast i Z och X led där Z är rotationsaxeln. Hastigheten som materialet är definerat i m/min eller RPM.

Teoretiskt sett, hur svarvar man

Ditt verktyg

Ditt verktyg som du kommer använda består av två delar, hållaren och skäret. Enkelt nog så håller hållaren skäret på plats. Skäret har olika parametrar som den kan arbeta inom detta står förhoppningsiv på lådan du köpte dem i. Dessa parametrar är Ap (skärdjup), Vc (ythastighet), f (matning). Går man över dessa begränsningar så är det dåligt, saker kan gå sönder. Går du under dem är det inte så farligt men du sliter på verktyget mer.
En annan parameter är sammansättningen i skäret, detta är ofta inte ett problem men det står massa färgglada bokstäver på askarna med skär. Dessa bokstäver är olika materialtyper. Använd rätt skär till rätt material.
Men detta är då i den bästa av världar använder man enbart skär som är klassade för ditt material, dessvärre så är vi inte gjora av pengar och har godtyckliga skär med obekanta värden.

Skärgeometri och operationer

Det finns många svarvoperationer, och kärt barn har många namn. De absolut vanligaste operationerna är längssvarning och plansvarvning. Beroende på vilken operation som skall utföras så finns det olika skär geometrier anpassade för den applikationen. Titta på bilden eller i SECOs katalog eller något sånt. Men en tumregel att tänka på när man väljer vilket skär man skall använda är, så stor vinkel på spetsen som möjligt, och se till att den faktiskt kommer åt. Ett säkert kort är rombiska skär.

Ytfinhet

Ibland vill man ha fina ytor, då är det viktigt att veta hur man får bättre ytfinhet. Kort sagt sänk matningen och använd det störta skäret du hittar. Tänk på att matningshastigheten är beroende på varvtalet [mm/varv]. ytfinheten är definerad som Ry = f^2/(8*re)

Räkneövning.

En detalj ska bearbetas invändigt med svarvning -Ett hål som är 78mm djupt och 30mm i diameter ska svarvas till en diameter 40 mm.
Svarven har en motoreffekt på 12,5 kW och en verkningsgrad på 80 %.
Matning och skärhastighet har rekommenderade värden på 0,5 mm/varv respektive 225m/min. Det är här viktigt att man använder just dom rekommenderade värdena.
Verktyget har en ställvinkel på 95°
Kc= 1900

 • Max RPM = 3500 funkar skärdatan?
 • Hur många passager bör man ta?
Facit

1.
varvtal ges av vc = n*Pi*D
n = 225/(Pi*30*10^-3) = 2387 (Observera Minsta diametern används)
Alltså funkar skärdatan.

2.
Effekten är den begränsande faktorn här.
Pc= Fc*Vc/60
Fc = kc*ap*f (Använder totala ap)
Fc = 4790N
Pc = 17,8kW Alltså effektkravet är för högt, kör två passager.

Detta är så mycket vi kommer räkna i stort sett.

Säkerhet vid svarving (hur du inte förlorar dina lemmar)

 • Använd inte långa ärmar.
 • Använd inte handskar och ringar.
 • Sätt upp ditt hår och sånt.
 • Använd skydsglasögon, ingen kan återfå en förlorad syn
 • Luta dig inte över roterande delar, du kan fastna.
 • Om du byter arbetsstycke, pillar på chucken stäng av med vridknappen.
 • Sätt fast dit arbetstycke ordenligt.
 • Var inte dum i huvudet.

Svarvens delar och reglage.

Svarvning utan digitalt hjälpmedel

Vi skall göra denna detalj, icke utsatta mått ej relevant
Detta kräver plansvarvning och längssvarning.
Sedan skall vi göra. Detta kräver längssvarvning, plansvarvning, profilsvarvning och borrning

Svarning med digitalt hjälpmedel

Vi skall göra denna detalj, icke utsatta mått ej relevant
Detta kräver plansvarvning och längssvarning. Målet med denna detalj är att få den så noggran som möjligt.

user/kurser/svarv.1555447802.txt.gz · Last modified: 2019/04/16 20:50 by user