User Tools

Site Tools


user:nyckeljobb

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:nyckeljobb [2018/12/20 16:26]
user
user:nyckeljobb [2018/12/21 10:18] (current)
eta [Varför?]
Line 9: Line 9:
 \\ \\
 == Det finns i regel fyra olika sätt att få nyckeljobb == == Det finns i regel fyra olika sätt att få nyckeljobb ==
-  - Det vanligaste är att ställa upp på ETA auktionen som auktionsjobbare och vid sorteringstillfällen innan auktionen.+  - Det vanligaste är att ställa upp på ETA auktionen som auktionsjobbare och vid minst två sorteringstillfällen innan auktionen.
   - Utöver detta sätter vi även upp nyckeljobb som innefattar något form av konstruktionsprojekt av varierande svårighetsgrad.   - Utöver detta sätter vi även upp nyckeljobb som innefattar något form av konstruktionsprojekt av varierande svårighetsgrad.
   - Ett annat alternativ är att du själv föreslår ett eget projekt som nyckeljobb till styrelsen. Projektet behöver inte nödvändigtvis vara något som gynnar föreningen men det är alltid ett stort plus. Vi ser även att du dokumenterar och presenterar projektet på vår Wiki.    - Ett annat alternativ är att du själv föreslår ett eget projekt som nyckeljobb till styrelsen. Projektet behöver inte nödvändigtvis vara något som gynnar föreningen men det är alltid ett stort plus. Vi ser även att du dokumenterar och presenterar projektet på vår Wiki. 
user/nyckeljobb.txt · Last modified: 2018/12/21 10:18 by eta