User Tools

Site Tools


user:radio:fyrstacken

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

user:radio:fyrstacken [2018/04/04 23:44] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Fyrstacken ======
 +===== Mätningar =====
 +==== Fasningsnät ====
 +2008-06-11 \\
 +Uppmätt av Erik SA6BAO och Lukas SA6BBB med ett snabbt ihopplockat fasningsnät i fullständig ETA-anda. \\
 +Fyren på Tjörn användes som mätobjekt, 144.448 SK6VHF. Efter testernas slut kom det fram att vi kunde ha riktat fyrstacken lite bättre. \\
  
 +^ B->1, A->2 ^^^^^^
 +^  R1  ^^  R2  ^^ ^^
 +^ L ^ L+λ/4 ^ L ^ L+λ/2 ^  dBm peak ^ Kommentar ^
 +| |  x  | |  x  |  -75,​64 ​ | Cirkulärt |
 +|  x  | | |  x  |  -77  | Måste vara horisontellt |
 +|  x  | |  x  | |  -85,5  | Måste vara vertikalt |
 +| |  x  |  x  | |  -78,4  | Cirkulärt |
 +
 +
 +^ A->1, B->2 ^^^^^^
 +^  R1  ^^  R2  ^^ ^^
 +^ L ^ L+λ/4 ^ L ^ L+λ/2 ^  dBm peak ^ Kommentar ^
 +| |  x  | |  x  |  -75,6  | Cirkulärt |
 +|  x  | | |  x  |  -75  | Måste vara horisontellt |
 +|  x  | |  x  | |  -84,5  | Måste vara vertikalt |
 +| |  x  |  x  | |  -78,5  | Cirkulärt |
 +
 +Som synes måste det alltså vara den sista konfigurationen som är korrekt inställd: Kompenseringen på ena ledningen för att matarelementena är förskjutna 100 mm, alltså ena kabeln ~60 mm längre.
 +
 +Den horisontellt monterade yagin på hisstornet gav -82,2 dBm, så skillnaden mellan de två var 7-8 dBm vid dessa mätningar. \\
 +
 +Fasningsnätet är byggt enlig "High power five relay solution for the "​x"​ configuration"​ [[http://​www.nitehawk.com/​sm5bsz/​polarity/​simplesw.htm]] \\
user/radio/fyrstacken.txt · Last modified: 2018/04/04 23:44 (external edit)