User Tools

Site Tools


user:readme

Läs inte detta innan du redigerar wikin

Tänk på att använda preview före ändringar sparas, då information om ändringarna postas i #eta. Vid stora ändringar fyller man i “Edit summary”-rutan. För en ny sida skall du alltid sätta en överskrift längst upp som namn för sidan, helst en H1.
Lär dig syntaxen här: syntax

Interna namespaces

Dessa är såna som ingen ickeinloggad ska kunna läsa:

admin_intern - information här kan bara redigeras och läsas av medlemmar i gruppen admin
styrelsen_intern - information här kan bara redigeras och läsas av medlemmar i gruppen committee
auction_intern - kan endast läsas och editeras av auktionskommiten och styrelsen
user_intern - kan läsas av alla inloggade (==medlemmar) och editeras av desamma

Andra namespaces

styrelsen - information om/för/från styrelsen, kan endast editeras av styrelsemedlemmar men läsas av alla
auction - kan läsas av alla men endast editeras av styrelsen och auktionskommiten
user - kan läsas av alla och editeras av alla inloggade


(grupper: admin, committee, auction och user)

user/readme.txt · Last modified: 2018/04/04 23:41 by 127.0.0.1