User Tools

Site Tools


etskurs

Ets-kurs

In English

ETAs alldeles egna etskurs!
Kursen är gratis för ETAs medlemar. Är du inte medlem kan du bli det på plats. Medlemskapet kostar 100kr per år och ger dig tillgång till vårt labb, verkstad och gratis kaffe. =)
Kursen kommer hållas i vårat labb spårvagnen, Find ETA

Tillgängliga kurstillfällen:

Är kurstillfällena fulla eller undrar du något? Maila eta@eta.chalmers.se.

Kursens syfte är att lära medlemmar att använda KiCAD och lite grundläggande designval man gör vid layoutande. Samt kommer vi även gå igenom tillverkning av kretskortet med hjälp av etsning och borrning.
Det som kommer tillverkas är en DC-DC omvandlare med hjälp av en LM2574. Kretsschemat och komponenter kommer att tillhandahållas.
Kursen förväntas att ta ca 3-4h. Inga förkunskaper krävs.

Kursen innehåller:

  • Grundläggande KiCAD.
  • Framkallning och Etsning av PCB.
  • Slutbehandning och montering.Vill du mjuka upp sinnet innan?
KursPM
se Layoutarens N budord och etsguide

etskurs.txt · Last modified: 2020/02/29 10:40 by user