User Tools

Site Tools


styrelsen:poster

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
styrelsen:poster [2018/04/04 23:41]
127.0.0.1 external edit
styrelsen:poster [2020/08/20 16:29] (current)
eta [Styrelseposter]
Line 1: Line 1:
 För att kontakta hela styrelsen, maila <eta@eta.chalmers.se>. För att kontakta hela styrelsen, maila <eta@eta.chalmers.se>.
 ====== Styrelseposter ====== ====== Styrelseposter ======
 +ETA-styret 19/20
  
 +Ordförande - Anton Lööf
 +
 +Vice Ordförande - Martin Törnsten
 +
 +Kassör - Simon "Tesseract" Andersson
 +
 +Materialförvaltare - Simon "Nixie" Björklund
 +
 +Sekreterare - Felix "birdy" Hulthén 
 ===== Ordförande ===== ===== Ordförande =====
  
Line 19: Line 29:
 ===== Vice ordförande ===== ===== Vice ordförande =====
  
 +Eller Propagandaminister.\\
 I korta drag är vice ordförandes uppgifter i en förening bland annat: I korta drag är vice ordförandes uppgifter i en förening bland annat:
  
-  * ... skriv något här sen ...+  * Agera ordförande om nuvarande ordförande skulle avlida. 
 +  * Vara föreningens röst innåt. 
 +  * Tillhanda ha ETAs bilbliotek
  
 \\ \\
styrelsen/poster.1522885298.txt.gz · Last modified: 2018/04/04 23:41 by 127.0.0.1