User Tools

Site Tools


user:reglerverkstaden

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
user:reglerverkstaden [2018/12/20 16:11]
user created
user:reglerverkstaden [2019/09/20 05:03] (current)
eta
Line 1: Line 1:
-==== Verkstaden ==== +====== Värkstaden ====== 
-Till [[user:verkstad|verksdagen]] som detta berör.\\+Till [[user:verkstad|värkstaden]] som detta berör.\\ 
 +**LÖST HÄNGADE KLÄDER ÄR DÅLIGT** speciellt vid, svarvning, fräsning, borrning. Ta hellre av dig tröjan och visa upp dig.\\ 
 +{{user:svarvasakert.gif}} 
 + 
 + 
   * Halte sich ruhig! Ta det lungt, annars skadar du dig själv, dina vänner och utrustningen!\\   * Halte sich ruhig! Ta det lungt, annars skadar du dig själv, dina vänner och utrustningen!\\
   * Inget högljudt arbete före kl 17:00 på vardagar pågrund av gnällrövar under. Efteråt uppmuntras tungt artelleri.   * Inget högljudt arbete före kl 17:00 på vardagar pågrund av gnällrövar under. Efteråt uppmuntras tungt artelleri.
 +  * Du bör inte arbeta med tungt maskineri full, dina odds för att bli utrensad ur genpoolen ökar då.
   * Använd ingenting som du inte vet hur du hanterar. Främst för att du kommer att klanta dig och förstöra maskinen/verktyget/vad du än använder. Var inte rädd att fråga någon om hur saker och ting fungerar om du är osäker. \\   * Använd ingenting som du inte vet hur du hanterar. Främst för att du kommer att klanta dig och förstöra maskinen/verktyget/vad du än använder. Var inte rädd att fråga någon om hur saker och ting fungerar om du är osäker. \\
   * CNC-fräsen är extra olaglig att använda om du inte har fått lov. Den och alla tillbehör är jättedyra, och går lätt sönder. \\   * CNC-fräsen är extra olaglig att använda om du inte har fått lov. Den och alla tillbehör är jättedyra, och går lätt sönder. \\
user/reglerverkstaden.1545322261.txt.gz · Last modified: 2018/12/20 16:11 by user